Provincie Overijssel

Spoorovergang bij Atalanta blijft open

De overgang over de spoorbaan Deventer-Almelo bij de Atalanta blijft open. De provincie Overijssel wilde de overgang oorspronkleijk sluiten tijdens de realitatie van een ongelijkvloerse kruising voor fietsers en voetgangers. Na kritiek van omwonenden zijn de plannen veranderd. De werkzaamheden bij de Atalanta zijn onderdeel van de aanleg van 'De Knoop', waarover de provincie 13 maart een informatieavond houdt.

De bijeenkomst vindt plaats in het Hof van Colmschate een informatieavond. 'De Knoop' gaat deel uitmaken van de nieuwe N 348 in Deventer. Het is een ingewikkeld infrastructureel project, waarbij de nieuwe N348 onder de spoorbaan Deventer-Almelo wordt geleid. De Holterweg krijgt bovendien een ongelijkvloerse kruising met de spoorbaan Deventer-Zutphen en met de N348.

Daarnaast wordt er een ongelijkvloerse kruising gerealiseerd voor fietsers en voetgangers met de spoorbaan Deventer-Almelo bij de Atalanta. Eerder was het dus de bedoeling om deze overweg volledig af te sluiten voor het autoverkeer gedurende de bouw van de onderdoorgang. Het verkeer zou dan gebruik moeten maken van de nieuwe ontsluiting op de N348.

Kritiek
Dat plan oogstte kritiek vanuit de wijk Blauwenoord. De bewoners vreesden afgesloten te worden.

De provincie Overijssel ging vervolgens het gesprek aan met de gemeente Deventer om te kijken naar alternatieven. De Atalanta bleef intussen tot op heden gewoon geopend. Het alternatief wordt tijdens de informatieavond gepresenteerd.

De Atalanta blijft tot aan het einde van het project een volwaardige overgang voor alle verkeer. Daarvoor wordt een noodovergang aangelegd iets ten westen van de huidige overgang. Intussen wordt op die plek de ondertunneling gerealiseerd. De Atalanta wordt nu slechts acht dagen afgesloten; van 12 tot 20 mei 2003.

ProRail
De realisatie van de kunstwerken in ?De Knoop? is in handen van ProRail, het vroegere Railinfrabeheer. ProRail is een taakorganisatie, gekoppeld aan het ministerie van Verkeer & Waterstaat en is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud, de nieuwbouw en de dagelijkse verkeersleiding van het spoorwegennet. Medewerkers van ProRail geven uitgebreide informatie over de aanpak van deze grote klus.

Deel: ' Spoorovergang bij Atalanta blijft open '
Lees ook