FNV BONDGENOTEN

Spoorwegbonden FSV en FNV onderzoeken fusie in 2000

Spoorwegbonden FSV en FNV
onderzoeken fusie in 2000

De Federatieve Spoorweg Vakvereniging (FSV) en FNV Bondgenoten gaan de mogelijkheden van een fusie onderzoeken. Op 1 oktober vragen de besturen voor die stap het groene licht van hun landelijke kadergroepen, respectievelijk de VVA van de FSV en de Concernraad NS van FNV Bondgenoten. Verloopt het onderzoek succesvol, dan kan de fusie van de FSV met de sector spoorwegen van FNV Bondgenoten op 1 februari 2000 een feit zijn. Samen tellen de twee bonden 13.000 leden bij het concern, waar 23.000 mensen werken. Nog eens 3.000 leden behoren tot de groep inactieven.

Het initiatief voor een gesprek over bundeling van krachten werd deze zomer genomen door FNV Bondgenoten. Rond het afgelopen weekend werd tussen de beide besturen in beginsel overeenstemming bereikt over een onderzoek naar de details van een samenvoeging. Volgens voorzitter Gerben Hardeveld van de FSV is wederzijds uitgesproken, 'dat we elkaar nodig hebben'. Samen kunnen de twee organisaties beter de ontwikkelingen in het openbaar vervoer beinvloeden, dan elk apart. 'Eenheid maakt macht'. Fred Kagie, waarnemend voorzitter van FNV Bondgenoten, heeft hoge verwachtingen van de gezamenlijke studie. De kaderleden van beide bonden bij de spoorwegen willen verdergaande samenwerking en gaan in de praktijk van alledag steeds vaker coalities aan. 'Kennelijk is de tijd rijp. Ook de grote veranderingen bij het railbedrijf vragen van de vakbonden, hun bakens te verzetten. Het concern valt uiteen in tientallen onderdelen, die in andere sectoren van het bedrijfsleven de concurrentie moeten aangaan. Van het pure spoorbedrijf zoals we het altijd kenden blijft qua aantallen werknemers maar de helft over.'
De besturen zien geen onoplosbare problemen bij integratie van de verenigingen en van de werkorganisaties. Onderwerp van gesprek zijn onder meer nog de toekomst van het eigen ledenblad 'Recht Spoor' van de FSV en de verschilllen in contributies. Daarvoor kunnen overgangs-regelingen getroffen worden.

Voor toelichting en commentaar:

FSV: Voorzitter Gerben Hardeveld (030-2336000/06-53400370)

FNV Bondgenoten: bestuurder sector spoorwegen Leo Vlek (0346-580235/06-51619350).

Voorlichting: Bert Duym (030-2738478/06.53264025)

24 sep 99 08:18

Deel: ' Spoorwegbonden FSV en FNV onderzoeken fusie in 2000 '
Lees ook