Ministerie van Verkeer en Waterstaat


https://www.minvenw.nl

VenW en NS:Spoorwegnet en taakorganisaties eigendom van Staat

DIT IS EEN GEZAMENLIJK PERSBERICHT VAN HET MINISTERIE VAN VERKEER EN

WATERSTAAT EN DE NEDERLANDSE SPOORWEGEN

Spoorwegnet en taakorganisaties eigendom van Staat

De Staat wordt per 1 juli aanstaande eigenaar van de het spoorwegnet en de taakorganisaties, Railinfrabeheer, Railverkeersleiding en Railned. Demissionair minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat en interim-president directeur Noordzij van NS hebben hierover een overeenkomst ondertekend.

Met deze overeenkomst wordt per 1 juli de huidige werkwijze geformaliseerd. Dat wil zeggen dat de Staat nu ook formeel verantwoordelijk wordt voor de infrastructuur en de organisaties die de infrastructuur aanleggen en beheren. De aandelen van Railinfrabeheer, Railverkeersleiding en Railned zijn op dit moment ondergebracht bij Railinfratrust. Het is de bedoeling om Railinfrabeheer, Railverkeersleiding en Railned samen te voegen tot één infrabeheerder.

Deel: ' Spoorwegnet en taakorganisaties eigendom van Staat Belgie '
Lees ook