Gemeente Amersfoort


oktober 1999

Spoorwegovergang Utrechtseweg tijdelijk afgesloten

In verband met wegwerk is de spoorwegovergang in de Utrechtseweg afgesloten tijdenshet weekeinde van 22 tot 25 oktober. Met duidelijke bebording wordt het verkeer omgeleid via de Vlasakkerweg, Stationsstraat, Koningin Wilhelminalaan en de Emmalaan. De weg wordt vrijdag 22 oktober om 20.00 uur afgesloten. Maandagmorgen vanaf 6.00 uur is de overgang weer normaal in gebruik

Tijdens het werk wordt het spoor verlegd. Dit is onderdeel van de totale werkzaamheden aan de Kersenbaan. Om ruimte te maken voor de aanleg van een fiets- en voetpad aan de andere kant, wordt het spoor verschoven in de richting van de stad. Verder wordt zo ruimte gemaakt voor een geluidsscherm. De uitvoering van het werk was oorspronkelijk gepland in juni van dit jaar. Maar op het kruispunt Kersenbaan met de Utrechtseweg liggen veel kabels en leidingen. Deze kabels en leidingen lagen niet diep genoeg in de grond. Het gevolg zou zijn dat de leidingen in de fundering van de overweg en de Kersenbaan zouden komen. Dit mag niet vanwege mogelijke schade aan de kabels. Nadat dit bekend werd, is de verplaatsing van de spoorbaan in juni uitgesteld tot oktober.

Verhoging kruispunt
Verplaatsen van kabels en leidingen is echter een kostbare zaak. Daarom heeft de gemeente na overleg met NS en de nutsbedrijven besloten om niet de kabels te verleggen, maar het kruispunt op te hogen. Dit betekent dat het kruispunt uiteindelijk 30 centimeter hoger komt te liggen dat in de huidige situatie. De kabels liggen door deze maatregel wel diep genoeg in de grond. Naast het ophogen van het kruispunt worden tevens mantelbuizen geplaatst onder het kruispunt. Deze buizen dienen als omhulsel voor de nieuwe kabels en leidingen. De kabels en leidingen worden definitief verlegd bij de volledige reconstructie van de Utrechtseweg. Als alles volgens planning verloopt worden deze activiteiten uitgevoerd in 2001.

Voor meer informatie
Heeft u vragen over de werkzaamheden aan de Kersenbaan of andere HIS projecten, kunt u bellen: 033- 4695040.

Zoekwoorden:

Deel: ' Spoorwegovergang Utrechtseweg Amersfoort afgesloten '
Lees ook