Railned

Spoorwegovergangen moeten juist verkeersgedrag afdwingen

Utrecht, 20 april 1999

De Nederlandse spoorwegovergangen met halve overwegbomen kunnen veiliger worden gemaakt. Dit valt af te leiden uit het rapport Verbeteren Veiligheid op Overwegen, dat Railned in opdracht van de minister van Verkeer en Waterstaat heeft samengesteld. Als het aan Railned ligt worden op korte termijn risicobeperkende maatregelen beproefd die vervolgens snel landelijk ingevoerd kunnen worden. Volgens de berekeningen van Railned kan het aantal botsingen per jaar op AHOB-overwegen (overwegen met automatische halve overweg-bomen) met twintig procent zakken en wellicht zelfs met dertig procent.

Door nauwgezet het gedrag van de weggebruiker en de achterliggende oorzaken te analyseren is een beeld ontstaan over oorzaken. Die oorzaken zijn vervolgens vertaald in oplossingen. Zo heeft Railned maatregelen voorgesteld ten aanzien van de overwegbomen, overweglichten, akoestische signalering, vormgeving, wegverharding, weginrichting en de omgeving van de overweg. De maatregelen hebben zowel betrekking op de overweg zelf (bijvoorbeeld: lichten) als op de wegsituatie rondom de overweg (drempels). De voorzieningen zullen afhankelijk van de overwegsituatie kunnen worden aangebracht.

Voor het uitvoeren van het overwegbeleid heeft het ministerie de komende twee jaar ƒ50 miljoen per jaar begroot. Daaruit wordt ook het opheffen en ombouwen van overwegen (bijvoorbeeld AKI-overwegen ombouwen tot AHOB-overwegen) gefinancierd. Volgens de berekeningen van Railned kost het gemiddeld ƒ 60.000 om een AHOB naar een nog hoger veiligheidsniveau te brengen.

Het huidige beleid van de Rijksoverheid is er op gericht om ‘gevaarlijke’ overwegen met alleen een knipperlicht installatie (AKI) te vervangen door overwegen met halve overwegbomen (AHOB), en om overwegen zo mogelijk op te heffen. Zo nam het aantal AHOBS in de periode 1992-1998 toe van bijna 900 tot bijna 1000 en daalde het aantal overwegen met een knipperlichtinstallatie in die periode van bijna 800 naar ongeveer 650. Bovendien werd een aantal overwegen opgeheven.

Voor de redactie:

Voor meer informatie belt u Railned-woordvoerder Ron van Stokkum,

Tel. 06 53489170, of 030 235 8009

Deel: ' 'Spoorwegovergangen moeten juist verkeersgedrag afdwingen' '
Lees ook