Gemeente Breda

18-06-2002

Spoorzoeker verkiezing 2002

Woensdag 19 juni vindt de verkiezing plaats van de ideeën die de actie Spoorzoeker heeft opgeleverd. De bewoners van Spoorbuurt bepalen zelf welke ideeën dit jaar worden uitgevoerd om de Spoorbuurt veiliger, gezelliger en levendiger te maken. De kieslijst beschrijft 16 ideeën die aan dat doel beantwoorden.
De verkiezingsavond bepaalt voor de helft de einduitslag, de andere helft wordt bepaald door de resultaten van de schriftelijke stemronde. Alle bewoners uit de Spoorbuurt, inclusief de Ceresstraat en omgeving kregen tot vandaag de tijd om hun stem op de stemkaart Spoorzoeker uit te brengen.
De actie Spoorzoeker vindt dit jaar voor de eerste keer plaats en heeft tot doel de leefbaarheid in de Spoorbuurt verder te verbeteren. In totaal is dit jaar e 45.000,- beschikbaar.

Voor de verkiezingsavond Spoorzoeker op 19 juni zijn alle inzenders van de in totaal 56 ideeën uitgenodigd. Zij worden verwacht in de zaal t Hoefijzer van Bierbrouwerij Oranjeboom. De inzenders van de 16 ideeën die de screening zijn doorgekomen, gaan deze avond aan de slag om zoveel mogelijk stemmen te winnen voor hun idee. Hierbij is het van belang te melden dat enkele van deze 16 ideeën een bundel is van kleinere, individuele ideeën.
Bijvoorbeeld wanneer het gaat om het verbeteren van veiligheid en leefbaarheid in één straat hebben de bewoners van die straat hun kleinere ideeën verzameld tot een groter idee.
De inzendingen zijn getoetst aan de vooraf aangegeven criteria. Zo moet een idee de leefomgeving van de buurt verbeteren en binnen een jaar zijn uit te voeren.
Mevrouw M. Heerkens, wethouder welzijn, maakt tijdens de verkiezingsavond de uitslag bekend.

Thema's
De inzendingen zijn verdeeld naar drie themas: onbekommerd wonen, vooruit komen en Spoorbuurt op de kaart. Bewoners kunnen binnen ieder thema één stem uitbrengen (dus drie in totaal). Woensdagavond is bekend welke idee of ideeën door de bewoners verder worden opgepakt. De winnaars gaan dan met hulp van hun buurtgenoten hun idee uitwerken. Ze krijgen hierbij de hulp van medewerkers van de gemeente, Vertizontaal, woningbouwvereniging St. Laurentius en deskundige bureaus.

LeefbaarheidSpoorzoeker is een actie om maatregelen te nemen die op korte termijn de leefbaarheid van Spoorbuurt kunnen verbeteren. Daarmee wordt de periode overbrugd tot de plannen concreet worden rond Centraal Breda, de komst van de HSL-shuttle, de nieuwe openbaar vervoerterminal en de stationsomgeving.
Met oog op de toekomstige ontwikkeling in dit deel van de stad wordt een buurtplan voor de Spoorbuurt opgesteld. Dit geeft verder richting en inhoud aan de ontwikkeling van de buurt. Ook zaken als dagelijks beheer komen hierin aan bod.

Breda, 18 juni 2002

Deel: ' Spoorzoeker verkiezing 2002 in Breda '
Lees ook