Bureau Drechtsteden


Persbericht

Sporenkaart Drechtsteden gepresenteerd

Op woensdag 5 februari heeft gebiedsgedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland, de heer M. Houtman, het eerste exemplaar van de Sporenkaart Drechtsteden aangeboden aan de rector van het Willem de Zwijgercollege in Papendrecht, de heer ir. J. van der Linden.

De Sporenkaart Drechtsteden is een in opdracht van de provincie Zuid-Holland vervaardigde uitgave over de lokale omgeving van de Drechtsteden, speciaal ontwikkeld met het oog op gebruik in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (havo/vwo). Het is een kaart die niet alleen de huidige stand van zaken weergeeft, maar ook de kansen en bedreigingen in de nabije toekomst beschrijft. Aan de hand van soms letterlijke sporen in het landschap (Betuwelijn en HSL) komen prehistorische en recente geschiedenis aan de oppervlakte. Sporen van bedrijvigheid, vermaak en vroomheid langs de waterkanten van Merwede, Noord en Oude Maas; sporen van oude en nieuwe natuur op weg van Haringvliet via Biesbosch naar Merwede.

Verhalen, plannen en visioenen uit heden en verleden verleiden de lezer futuristische vertellingen, beelden en ontwerpen toe te vertrouwen aan de website www.drechtlog.com. Deze site heeft alles in zich om uit te groeien tot een platform voor een niet te stuiten discussie over landschap, natuur, cultuur en ruimtelijke ordening. Niet alleen in de Drechtsteden, maar ook daarbuiten, want de aangesneden thema's en motieven spelen zeker niet minder in andere regio's in het lage waterrijke westen van ons land en in soortgelijk dichtbevolkte deltagebieden elders ter wereld. Alom ontdoet de planologie zich van zijn culturele koudwatervrees: surf mee op de golven van de nieuwste toekomstgeschiedenissen, van amfibischwonen tot zeezoutindepap.

Sporenkaart en sporengids zijn onderdeel van het project Kunst Delta Drechtsteden, een initiatief van de provincie Zuid-Holland om het samenwerkingsverband van de zeven steden aan het drukst bevaren rivierenknooppunt van het land cultureel op de kaart te zetten. Drie kunstenaars kregen opdracht de identiteit, variëteit en kwaliteit van dit gebied vanuit hun eigen visie vorm te geven. Het resultaat van deze zoektocht: acht grote foto's van Frank van der Salm, de dvd 'Doorenweed vaart' van Jeroen Doorenweerd en de website www.drechtlog.com van Jouke Kleerebezem.

De Sporenkaart/sporengids Drechtsteden wordt uitgegeven door Open Kaart (www.openkaart.nl), een uitgeverij die gespecialiseerd is in educatieve en recreatieve landschapscartografie.

Deel: ' Sporenkaart Drechtsteden gepresenteerd '
Lees ook