Gemeente Nijmegen

Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Telefoon (024) 329 91 11
Telefax (024) 024-3292378
E-mail gemeente@nijmegen.nl

Postadres
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

persbericht

Datum 18 maart 2003
Nummer persbericht C017

Sport- en buurtcentrum in Hengstdal

Op de plaats van de huidige sporthal Hengstdal wordt een multifunctioneel Sport- en buurtcentrum gebouwd. Hierin worden de sporthal Hengstdal, het wijkcentrum De Ark (zonder de Bibliotheek) en jongerenvoorziening Exposure ondergebracht. Op het dak van de nieuwe ruimte wordt een extra gymzaal gebouwd ter vervanging van de gymzaal op de hoek Groesbeekseweg/ Heijendaalseweg. Deze locatie is bestemd voor woningbouw.

Directe aanleiding voor de nieuwbouw is het besluit van het college om voor elk stadsdeel minimaal één multifunctionele sportaccommodatie in te richten (Beleidsnota Sport 2002-2006). Om Nijmegenaren een kwalitatief gedegen sportaanbod te kunnen bieden, moet het niveau van de accommodaties worden verbeterd. Bovendien kan sportdeelname worden verhoogd, als bezoekers binnen dezelfde accommodatie ook aan andere activiteiten kunnen deelnemen.

De huidige sporthal Hengstdal is de drukst bezette sporthal in Nijmegen, maar voldoet niet meer aan de eisen van de tijd. Opknappen levert onvoldoende resultaat op, vandaar dat gekozen wordt voor nieuwbouw.

De Bibliotheek, die nu ruimte huurt in wijkcentrum De Ark, blijft waarschijnlijk op de huidige locatie.

Om aan de extra parkeerbehoefte te voorzien, worden er 76 parkeerplaatsen gerealiseerd.

De sloop en nieuwbouw nemen ongeveer 17 maanden in beslag (januari 2004-mei 2005). Tijdens de sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden kunnen de gebruikers van de huidige sporthal terecht in de sporthal in Grootstal. De gebruikers van wijkcentrum De Ark kunnen in het pand blijven tot de nieuwe voorziening gerealiseerd is. Dan wordt het gebouw verkocht. Voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arian Kuil, doorkiesnummer
024-3292380


---
Alle informatie in dit bericht is onder voorbehoud. De Gemeente Nijmegen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vergissingen of onjuistheden in dit bericht.

Deel: ' Sport- en buurtcentrum in Hengstdal Nijmegen '
Lees ook