Provincie Utrecht


Persbericht
09 maart 1999

GS GEVEN POSITIEF ADVIES OVER BOUW SPORT- EN FITNESSCENTRUM DOOR REVALIDATIECENTRUM DE HOOGSTRAAT

Revalidatiecentrum de Hoogstraat in Utrecht heeft toestemming gevraagd aan het Ministerie van VWS voor de bouw van een sport- en fitnesscentrum. Dit centrum is bedoeld voor lichamelijk gehandicapten in Midden-Nederland, die niet of niet goed terecht kunnen bij reguliere of gehandicapten-sportverenigingen. Het project wordt geheel uit private middelen gefinancierd. Met de actie "Help de Hoogstraat" is inmiddels 2,3 miljoen (70%van de begrote bouwsom) bij elkaar gebracht. Voldoende om de ruwbouw te starten. Bij brief van 19 oktober 1998 heeft het Ministerie van VWS aan GS van Utrecht om advies gevraagd. GS heeft ingestemd met het uitbrengen van een positief advies aan de Minister onder verwijzing naar het belang van maatschappelijke integratie van mensen met een functiebeperking.
(Voor informatie: Ron van Dopperen, actueel@prvutr.nl 030 - 258 31 96)

Zoekwoorden:

Deel: ' Sport- en fitnesscentrum bij revalidatiecentrum in Utrecht '
Lees ook