Gemeente Coevorden

Sporthal De Goorn in Oosterhesselen na zomervakantie weer open Sporthal De Goorn in Oosterhesselen zal na de zomervakantie weer toegankelijk zijn voor de gebruikers. De verwachting is dat de hal in week 34 wordt heropend. In de tussenliggende periode wordt de sporthal gesaneerd en schoongemaakt. De totale kosten van de sanering bedragen ruim 200.000,-.

Sporthal De Goorn is donderdag 6 juni jl. gesloten toen bij onderhoudswerkzaamheden in de luchtverwarmingskast asbesthoudende deeltjes werden geconstateerd.
Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de concentratie deeltjes in de lucht beneden de landelijke asbestnormen lag. Toch moet de hal, conform het Asbestbesluit, worden gesaneerd en schoongemaakt.
De toestellen in de toestellenberging worden schoongemaakt, evenals de vloer van de hal.
Het grootste deel van het plafond van de hal wordt gereinigd, een klein deel van het plafond vernieuwd.

De heropening van de hal is een week later dan het eind van de schoolvakanties.
Sportverenigingen en scholen zullen in deze eerste week na de vakantie worden ondergebracht in diverse sporthallen in de gemeente. De gebruikers worden hierover schriftelijk genformeerd.

Zoekwoorden:

Deel: ' Sporthal De Goorn in Oosterhesselen na zomervakantie weer open '
Lees ook