Gemeente Terneuzen


Opgaven uiterlijk 1 februari

SPORTKAMPIOENEN 1998 WORDEN OFFICIEEL GEHULDIGD

Ook dit jaar zal het gemeentebestuur van Terneuzen weer sportmensen huldigen die in de loop van 1998 een bijzondere prestatie geleverd hebben op sportgebied. Degenen die daarvoor in aanmerking komen moeten vóór 1 februari 1999 opgegeven worden bij het gemeentebestuur.

Bij de opgave dienen namen, adressen en geboortedata van de kandidaten vermeld te worden en ook om welk kampioenschap of prestatie het gaat en met vermelding van de betrokken sportorganisatie.

Wie komen in aanmerking?

Voor de kampioenenhuldiging komen in aanmerking:

a. sporters die in 1998 tijdens een nationaal of internationaal kampioenschap een eerste, tweede of derde plaats hebben behaald;

b. sporters die in 1998 een provinciaal of daaraan gelijk gewestelijk of regionaal kampioenschap hebben behaald;

c. degenen die in 1998 een bijzondere sportprestatie hebben geleverd of zich in / voor de sport zeer verdienstelijk hebben gemaakt.

Het bovenstaande is in individueel verband van toepassing op senioren alsmede op de hoogste leeftijdscategorie junioren in een bepaalde tak van sport en in teamverband op het eerste team.

Deel: ' Sportkampioenen 1998 worden officieel gehuldigd '
Lees ook