Gemeente Hoogezand-Sappemeer

persberichten

(terug)

Hoogezand, 28 mei 2002 Persbericht 2002/59

Sportnota voor Hoogezand-Sappemeer

De gemeente Hoogezand-Sappemeer stelt samen met organisaties en instellingen op het gebied van sport en met inwoners een sportnota op. Hierin wordt het sportbeleid van de gemeente voor de periode 2004-2008 vastgelegd.

Het doel van het sportbeleid is door een samenhangend, herkenbaar en bereikbaar aanbod deelname aan sport te stimuleren en te bevorderen. De vastgestelde sportnota werken we uit in diverse activiteiten en projecten. De sportnota zal juni 2003 gerealiseerd zijn.

Alle betrokkenen, deskundigen en belangstellenden zullen we benaderen om informatie over wensen, behoeften en knelpunten die men ervaart op sportgebied te inventariseren en uit te wisselen. Het Huis voor de Sport Groningen organiseert bijeenkomsten in de gemeente, met toegankelijkheid voor alle inwoners in de dorpen en de wijken. Hierbij staat een interactieve benadering centraal. Het hele totstandkomingsproces van de sportnota gebruiken we een slogan, zodat dit beleid in alle publicaties duidelijk en herkenbaar in beeld gebracht wordt.

Zoekwoorden:

Deel: ' Sportnota voor Hoogezand-Sappemeer '
Lees ook