Gemeente Heusden


Sportraad vertegenwoordigt Heusdense sportverenigingen

De gemeente Heusden streeft ernaar beleid op een interactieve manier tot stand te brengen. Bij het opstellen van sportbeleid wil de gemeente dan ook overleggen met de Heusdense sportverenigingen. In dit kader wordt de Sportraad geinstalleerd. Deze Sportraad is de vertegenwoordiging van de sportverenigingen, waarmee de gemeente Heusden in gesprek gaat.

Gisteren tekenden het dagelijks bestuur van de Sportraad en wethouder Van Spaandonk voorafgaand aan de commissie Inwonerszaken een convenant. In dit convenant wordt in hoofdzaak afgesproken dat de sportraad adviseert aan het college van burgemeester en wethouders. Beslissingen over beleid, uitvoering en evaluatie worden genomen door het gemeentebestuur van Heusden. Het college van burgemeester en wethouders is verheugd dat zij nu een gesprekspartner hebben die kan rekenen op een breed draagvlak onder de Heusdense sportverenigingen.

Sportraad
Medio 2001 ontstond een initiatiefgroep die een Sportraad wilde oprichten binnen de gemeente Heusden. Deze groep heeft een enquete gehouden onder alle Heusdense sportverenigingen. Daaruit is een aantal punten naar voren gekomen die in de nabije toekomst aandacht nodig hebben. De Sportraad zal zich hier op gaan richten.

Het bestuur van de Sportraad bestaat uit afgevaardigden van de verenigingen. De Sportraad zal een subsidie van 6807,- ontvangen voor de kosten van oprichting en de organisatie van activiteiten, voor zover deze passen binnen de doelstelling van de Sportraad.

Zoekwoorden:

Deel: ' Sportraad vertegenwoordigt Heusdense sportverenigingen '
Lees ook