Provincie Noord-Holland

Maandag 28 juni 1999
Sportschool De Gors te Purmerend is nu Legionella-vrij

Nadat de afgelopen weken in sportschool De Gors te Purmerend in de whirlpool en de herendouches de gevreesde Legionella Pneumophila-bacterie was aangetroffen, heeft de eigenaar op aanwijzing van de provincie nu zodanige maatregelen getroffen dat herhaling praktisch uitgesloten moet worden geacht. Het gehele leidingsysteem is doorgelicht op risicopunten en de eerder gevonden legionella-besmettingen zijn verwijderd. De eigenaar heeft hierbij gebruik gemaakt van de gezamenlijke expertise van bureau OMEGAM, het waterleidingbedrijf PWN, de GGD en de provincie.

Vooruitlopend op toekomstige regelgeving van de rijksoverheid om ontwikkeling van legionella in tapwatersystemen te voorkomen (wordt eind dit jaar verwacht) heeft De Gors nu als eerste inrichting in Noord-Holland een Legionella Beheersplan opgesteld. In dit plan geeft de eigenaar duidelijk aan welke maatregelen hij structureel gaat nemen om de ontwikkeling van de Legionella-bacterie voortaan te voorkomen.
Dit plan omvat de volgende maatregelen:

- dagelijkse controle van installaties en temperatuur,
- het regelmatig extra doorspoelen met heet water en met chloorbleekloog van leidingen,

- periodieke uitvoering van een strict controle-, reinigings- en onderhoudsschema.

Als alle maatregelen nauwgezet worden uitgevoerd, kan de eigenaar garanderen dat zijn inrichting legionellavrij is en blijft. ___________________________________

Inlichtingen: Krijn van Rijn, tel (023) 514 40 45

Deel: ' Sportschool De Gors te Purmerend Legionella-vrij '
Lees ook