Gemeente Delfzijl


Pers.gif (1137 bytes)

INFORMATIE

19-01-1999

Sportstimulering voor 55-plussers

De gemeenten Appingedam en Delfzijl bieden, sportief niet-actieve inwoners van 55 tot en met 65 jaar oud, de mogelijkheid om gedurende een periode van anderhalf jaar deel te nemen aan het sportstimuleringsproject GALM (Groningen Actief Leven Model).

Het GALM-project is een initiatief van de Landelijke Stichting Meer Bewegen voor Ouderen

(MBvO), de werkgroep Bewegingswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en wordt ondersteund door SPRONG en de Provinciale Groninger Sportraad (SPRONG*PGS). Financieel wordt het project mede mogelijk gemaakt door onder andere de provincie Groningen en de gemeenten Appingedam en Delfzijl.

Doel van het GALM-project is om sportief niet-actieve ouderen te stimuleren tot duurzame sportdeelname dan wel sportieve vrijetijdsbesteding. Uiteindelijk is het streven dat 10% van de benaderde ouderen duurzaam sporten of zijn/haar vrije tijd sportief besteden. Om de continuïteit van sporten te kunnen waarborgen nemen de sportverenigingen vanaf het begin deel aan het project. Na afloop van het project kunnen de ouderen bij deze verenigingen blijven sporten. Ook kunnen ouderen doorstromen naar andere verenigingen die hun interesse hebben.

GALM laat u bewegen

Alle inwoners van 55 tot en met 65 jaar in Appingedam, de voormalige gemeenten Bierum en Termunten alsmede in de wijken Centrum, Oud West, West 1, West 2, Fivelzigt, Rietkampen en Kruidenoever van Delfzijl worden aangeschreven. Indien zij op dit moment niet (meer) actief sporten, maar dit wel (weer) willen gaan doen, kunnen zij zich aanmelden. Dit aanmelden gaat door middel van de toegezonden vragenlijst, die aan de deur wordt opgehaald. Voordat met sporten begonnen wordt, wordt eerst de fitheid van deze mensen gemeten. De Groninger Fitheidstest voor Ouderen is speciaal ontwikkeld voor deze doelgroep. Na deze test kan men gedurende 12 weken deelnemen aan allerlei sportieve activiteiten. Als men de smaak te pakken heeft, mag men nog eens 30 weken meesporten.

Al deze sportieve activiteiten worden zoveel mogelijk in de wijk aangeboden en ze worden gegeven door speciaal opgeleide sportinstructeurs.

Als afsluiting van het programma zal een tweede maal de fitheid worden gemeten. Om het project te bekostigen wordt van de deelnemers een bijdrage van ƒ 5,00 per activiteit gevraagd.


----------------------------------------------------------------------

Informatie over dit bericht verstrekken


- Mevrouw S. Sanovic van de gemeente Appingedam; telefoon 0596 – 691113


- De heer J.S. van Reeken van de gemeente Delfzijl; telefoon 0596 – 639317

of met SPRONG*PGS telefoon 0598 – 323200Deel: ' Sportstimulering voor 55-plussers Appingedam en Delfzijl '
Lees ook