Gemeente Ede

Sportvisaktes gecontroleerd

In de maand juli heeft de afdeling Toezicht van de gemeente Ede een verscherpte controle uitgevoerd bij hengelaars op het in bezit hebben van de sportvisakte die in veel gevallen verplicht is. De resultaten van het onderzoek zijn positief: bijna iedereen bleek in het bezit van de akte en kon deze zelfs ter plekke tonen. Slechts 4% van de gecontroleerde hengelaars kreeg een proces verbaal.

Vissen in vijvers en andere wateren is nog steeds een druk beoefende sport. Ook in de gemeente Ede. Met inbegrip van de buitengebieden kan op ruim 25 plekken een hengeltje uitgegooid worden. De Klaphekvijver, de Kraatsvijver en de Stroombergvijver zijn de meest beviste vijvers.

Sportvisakte
Om te mogen vissen in de gemeentelijke vijvers heeft iedereen van 15 jaar en ouder een sportvisakte nodig. De sportvisakte is een landelijk basisdocument en wordt uitgegeven door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Een sportvisakte kost ongeveer fl. 20,-- en is een jaar geldig en is te verkrijgen bij het Postkantoor. Kinderen die nog geen 15 jaar zijn mogen zonder sportvisakte vissen, maar dan met niet meer dan één hengel en alleen met aas dat is toegestaan (bijvoorbeeld brood, deeg, kaast, maden). Een jongen of meisje dat met twee hengels wil vissen of met kunstaas, heeft dus wel degelijk een sportvisakte nodig.

Vergunning
Ook voor personen ouder dan 14 jaar geldt de beperking van een hengel en vissen met aangewezen aassoorten. In alle andere gevallen moet de hengelaar naast de sportvisakte ook een vergunning aanvragen. De vergunningen worden uitgegeven door de visrechthebbende, meestal een hengelsportvereniging, waarvan je dan lid dient te worden. Nederland telt in totaal meer dan duizend hengelsportverenigingen, regionaal overkoepeld door federaties. Zij huren de visrechten van wateren zodat aangesloten sportvissers er mogen vissen. Zij zorgen in die wateren voor een goede visstand, controleren de waterkwaliteit, realiseren voorzieningen voor sportvissers en organiseren tal van activiteiten en wedstrijden.

In principe is nachtvissen, tussen twee uur na zonsondergang en een uur voor zonsopgang, verboden, met uitzondering van de periode van 1 juni tot en met 31 augustus.

Extra controle/onderzoek
De milieupolitie van de afdeling Toezicht van de gemeente Ede heeft in de maand juli van dit jaar extra controles uitgevoerd bij de gemeentelijke viswateren naar het in bezit hebben van de benodigde sportvisakte. Uit het onderzoek bleek dat maar liefst 96% van de gecontroleerde personen daadwerkelijk in het bezit was van de akte. Een verrassend hoog - gunstig - percentage volgens de medewerkers. In die 96% zitten ook de vissers die de akte niet direct maar op een later - afgesproken - tijdstip konden tonen (17%). Slechts in 4% van de gevallen is een boete van f 60,-- opgelegd wegens het niet bezitten van een sportvisakte. Dit is meer dan het bedrag voor de sportvisakte en de contributie voor de hengelsportvereniging samen. Het loont dus de moeite om gewoon de sportvisakte en de vergunning aan te vragen en op zak te hebben bij het vissen.

Blij met resultaten
Niet alleen de milieuwachten zelf zijn tevreden over de uitkomsten. Ook de visverenigingen zijn er blij mee. Zij hebben daarbij aangegeven dat zij graag zien dat in een volgend onderzoek ook andere zaken worden meegenomen zoals het controleren op een vergunning van de rechthebbende, het vissen met levend aas, nachtvissen op verboden tijden en het afval dat de vissers soms achterlaten. Zij willen graag meewerken aan volgende controles en acties van de milieupolitie. De vissers zelf spreken positief over de extra controles en zouden dit graag regelmatig herhaald zien. De echte vissers hebben regelmatig overlast van hangjeugd en personen die alle regels aan hun laars lappen en het dus verpesten voor de sportvissers.

Al met al een onderzoek dat voor herhaling vatbaar is, uitgebreid met andere controleaspecten. De afdeling Toezicht zegt dat dit ook zeker zal gebeuren. Mogelijk zal er in de maand oktober 2001 al een vervolgactie plaatsvinden gedurende twee weken.Ede, 12 september 2001

Deel: ' Sportvisaktes gecontroleerd in gemeente Ede '
Lees ook