Ingezonden persbericht


Gebrek aan commercialiteit en gebruikersvriendelijkheid nekt Spott.nl Spott.nl stopt ermee. Dit wordt in de verschillende media aangekondigd als ware het een klein initiatief van twee niet-afgestudeerde HEAO-ers die zich door de internethype al snel rijk rekenden. Niets is echter minder waar. Het betreft hier een initiatief van drie zeer grote partijen, VNU, PCM Uitgevers en HMG, die er gezamenlijk een slordige 20 miljoen gulden in hebben geïnvesteerd en daarnaast nog enkele tientallen miljoenen guldens aan gratis reclameruimte in de diverse media van de drie partners hebben gestoken. En zelfs daarmee lukte het Spott niet langer dan anderhalf jaar het hoofd boven water te houden.

In Adformatie van 2 augustus jl. trekt Ed Penninx (namens VNU bestuurslid van de joint venture Spott Multichannel) de simpele conclusie dat in ons land er slechts plaats is voor één succesvolle veilingsite . En als reden dat Spott helaas niet die succesvolle site was wordt onder meer aangedragen dat de site in beginsel te weinig content had en niet stabiel was . En ook het zoeken naar synergie middels een gerelateerd televisieprogramma bleek allesbehalve een succes. Beginnersfouten die na de doorstart naar zeggen van Penninx verholpen zouden zijn. Inderdaad kon men bij de tweede poging om Spott groots neer te zetten, onder meer ondersteund door een zware reclamecampagne, tevreden zijn over het bezoekersaantal (over de maand juli 01 alleen al 200.000 unieke bezoekers). Maar deze sitebezoekers kwamen doorgaans slechts om te kijken, niet om te kopen. Daarmee trekt Penninx wel heel gemakkelijk conclusies. Het echte probleem zit hem namelijk niet in het geringe Nederlandse internetpubliek of in de valse start, maar veeleer in de site zèlf. Een bezoek aan de site, die nog tot en met 15 augustus in de lucht hangt, levert een treffend voorbeeld van een site die iedere vorm van gebruiksvriendelijkheid en commercialiteit ontbeert. Zo wordt de potentiële huizenkoper op Spott geconfronteerd met een niet gering aanbod: begin augustus bestaat de selectie uit ruim 800 woningen. Maar de presentatie ervan is chaotisch en gebrekkig. Zonder verdere specificatie, zonder onderverdeling naar provincie, soort huis of prijsklasse, maar slechts een opsomming van de beginregels van de advertenties: Letlandsestraat 26b , met als basisomschrijving: een knus 2 kmr appt met authentieke details gelegen& . Beeldmateriaal ontbreekt en antwoord op de vraag in welke gemeente zich dit optrekje bevindt of, ook niet onbelangrijk, welk prijskaartje hieraan kleeft, blijft onduidelijk. Na doorklikken blijkt dat het appartement fl. 142.500 moet gaan kosten, maar de plaats ervan blijft Spott ons schuldig. Mocht de Spott-bezoeker desalniettemin geïnteresseerd zijn, dan wordt voor meer informatie verwezen naar een telefoonnummer en naar een niet clickable URL van een makelaarskantoor. Maar ook de antiekliefhebber komt bedrogen uit. Hij of zij - wordt op basis van een wel zeer summiere omschrijving, veelal zonder enig beeldmateriaal uitgenodigd om te bieden op artikelen. Niet zo vreemd dat nog niemand een bod heeft uitgebracht op een Harmonium. Merk: Hofberg . Wat een harmonium is, hoe het ding eruit ziet en in welke staat het ding verkeert wordt nergens duidelijk gemaakt. Spott doet voorkomen of kijkdagen bij een veiling een overbodige luxe zijn. Al met al worden alle voordelen die internet zo uniek en doeltreffend maken, door de Spott-site in één keer tenietgedaan. Internet is immers hét medium dat erin slaagt om zowel zeer selectief informatie weer te geven en visueel krachtig te presenteren als om directe interactie te stimuleren. Blijft de vraag hoe het mogelijk is dat dergelijke gerenommeerde partijen, die met zoveel geld hebben geparticipeerd, er niet in geslaagd zijn een rendabele site op poten te zetten. Het antwoord ligt voor de hand: men is volledig voorbijgegaan aan de verwachtingen, wensen en eisen van de uiteindelijke gebruikers. De technische mogelijkheden mogen spannend zijn, maar als het praktische gebruik ervan te gebrekkig of ingewikkeld is, zullen maar weinigen daadwerkelijk tot actie overgaan. Allesbepalend voor de effectiviteit van een site is de vraag of gebruikers genegen zijn te doen wat ze op de site zouden moeten doen. En daarmee zijn het juist die gebruikers die het eindoordeel over een site vellen. Het blijkt maar eens te meer dat het bij voorkeur kwalitatief - testen van sites in de conceptfase door deze voor te leggen aan de doelgroep van het allergrootste belang is. Want alleen dàn is het mogelijk om inzicht te krijgen in de haalbaarheid van het concept en om de site optimaal aan te laten sluiten bij de verwachtingen, wensen en eisen van de eigenlijke doelgroep(en). Daarmee had een debacle als dat van Spott ongetwijfeld voorkomen kunnen worden. Baarn, 3 augustus 2001 DotWise BV
Astrid Kuyer en Birgitte Broersma
info@dotwise.nl
www.dotwise.nl
035 548 60 61 / 035 - 548 60 62

DotWise B.V. is een consultancy online communicatie, gespecialiseerd in online strategie, site optimalisatie en usability. Door haar onafhankelijk­heid is DotWise in staat om sites, zonodig met behulp van een gebruikers­­panel, geheel objectief te beoordelen. DotWise adviseert niet alleen ten aanzien van bestaande, maar ook van nieuw te bouwen sites, zowel eenmalig als in de vorm van een abonnement.

Deel: ' 'Spott.nl genekt door gebrek aan gebruikersvriendelijkheid' '
Lees ook