EVD

Spreekdagen en voorlichtingsbijeenkomst Zakendoen in Argentinië, Brazilië en Chili', 14 t/m 16 april 1999

Brazilië en Argentinië zijn niet alleen veruit de twee belangrijkste ledenlanden van de Mercosur maar zij bezitten ook de grootste economieën van Zuid-Amerika. Hoewel Chili in vele opzichten een geringere omvang heeft, is dit land bij die samenwerking betrokken en neemt daarbij om verschillende redenen een bijzondere plaats in. Het is sinds 1996 geassocieerd met de Mercosur en hoopt dit jaar nog volwaardig lid te worden. Voorts is het relatief zeer ontwikkelde Chili een schoolvoorbeeld van een vrije markt en kent het sinds de tweede helft van de jaren tachtig een gestage groei. Ook lijkt de financiële crisis in Brazilië tot nu toe minder negatieve effecten te hebben gehad dan gevreesd. Hoopgevend is verder dat het IMF en Brazilië begin februari overeenstemming bereikt hebben over een nieuw kader voor het economisch beleid van de grootste Zuid-Amerikaanse staat.

Argentinië, Brazilië en Chili zelf hechten sterk aan intensievere betrekkingen met Europa, zowel om politieke als economische redenen. De Nederlandse regering wil daarop inspelen door de banden aan te halen. Dat is eind vorig jaar gebleken tijdens het officiële bezoek dat minister-president Kok en de staatssecretaris voor de Buitenlandse Handel aan de drie landen brachten.

U wordt nu door deelname aan de komende spreekdagen en voorlichtingsbijeenkomst de gelegenheid geboden nuttige informatie te verkrijgen ten behoeve van een nauwere relatie tussen uzelf en zakenlieden aldaar.

Lees voor meer informatie de aankondigingspagina over deze spreekdagen en voorlichtingsbijeenkomst.


Zoekwoorden:

Deel: ' Spreekdagen Zakendoen in Argentinië, Brazilië en Chili '
Lees ook