EVD

Spreekdagen en voorlichtingsbijeenkomst Zakendoen in Rusland, Oekraïne en Kazachstan', 8 t/m 12 maart 1999

Rusland gaat sinds september van het afgelopen jaar gebukt onder een economische en financiële crisis. Reden voor veel bedrijven om het land onmiddellijk de rug toe te keren. Veel ondernemers weten echter nog steeds de weg te vinden naar Rusland en kunnen - zij het met meer moeite dan voorheen - hun producten op de Russische markt afzetten. En ook hebben met name multinationals hier en daar voordeel weten te behalen uit de crisis. Voor veel bedrijven geldt: 'kun je het je permitteren om uit Rusland weg te blijven?'

Een bescheiden groei van het Oekraïense BNP in de eerste 8 maanden van 1998 in combinatie met een stabiele hryvna leken erop te wijzen dat de periode van economische inkrimping voorbij was. Door de economische crisis in Rusland en de economische problemen in Azië is evenwel veel buitenlands kapitaal uit het land teruggetrokken. Hierdoor kon 1998 niet met een positieve groei worden afgesloten. Toch is Oekraïne erin geslaagd zijn financiële verplichtingen naar het buitenland na te komen.

In Kazachstan zijn de gevolgen van de Russische crisis minder voelbaar dan in de beide andere landen. Kazachstan heeft een geweldig landbouwareaal; het land behoort tot de wereldtop op het gebied van katoenproductie en export en verder is het land zeer rijk aan delfstoffen.

De ontwikkelingen in deze landen blijven de aandacht houden van het bedrijfsleven. Om aan deze vraag tegemoet te komen organiseert de EVD in samenwerking met de Kamers van Koophandel, de Fenedex en het NCH spreekdagen en een voorlichtingsbijeenkomst 'Zakendoen in Rusland, Oekraïne en Kazachstan.'

Lees voor meer informatie de aankondigingspagina over deze spreekdagen en voorlichtingsbijeenkomst.

Deel: ' Spreekdagen 'Zakendoen in Rusland, Oekraïne en Kazachstan' '
Lees ook