18 Feb 99

Spreekpunten Annemarie Jorritsma in Noordwijk

In haar speech op de bijeenkomst in Noordwijk ging VVD-vice-premier Annemarie Jorritsma in op de volgende zaken:

Over de gijzelingsactie in Den Haag het volgende. Het is verschrikkelijk dat twee vrouwen en een kind dit in Nederland hebben moeten doorstaan. Ik ben blij dat deze waanzin goed is afgelopen. Complimenten aan Korthals, Peper en Van Aartsen. Ik vind het bewonderenswaardig hoe Korthals weloverwogen zijn rug recht heeft gehouden. Want toegeven aan een eis om gevrijwaard te blijven van rechtsvervolging kan natuurlijk niet. Nu niet en nooit niet.

Het nut en de noodzaak van de A4 zijn bewezen. Vandaar dat er 430 miljoen in de planning staat om dat kleine stukje weg eindelijk aan te leggen. De motie die vraagt om dit belangrijke geld daar weg te halen voor een spoortunnel bij Delft is nu onderwerp van kabinetsberaad. Deze poging - hoe onverstandig ook voor de bereikbaarheid binnen ons land - lijkt natuurlijk wel een mooi gebaar richting Delft. Helaas zijn daarbij de feiten niet echt verteld. Voor de spoortunnel bij Delft is maarliefst 1,6 miljard gulden nodig. Laten we dus met onze beide benen op aarde blijven. En gewoon het probleem aanpakken dat nu zeer urgent is en wel betaalbaar is.

In korte lijnen ligt in de Hoeksche Waard een gouden kans voor de tuinbouw, het milieu en de werkgelegenheid. Nieuwe lokaties voor de tuinbouw geven de noodzakelijke lucht voor de stad en de tuinbouw. De Hoeksche Waard is daar een prima lokatie voor. Het loopt dan ook storm voor deze lokatie, zonder adverteren is er al genoeg belangstelling voor 700 hectare.

Bovendien kan met tuinbouw in de Hoeksche Waard de restwarmte van bijvoorbeeld de Shell en de Moerdijkcentrale, die nu nog de lucht in gaat, worden gebruikt om de kassen te verwarmen.

Deel: ' Spreekpunten Annemarie Jorritsma in Noordwijk '
Lees ook