Gemeente Ambt Montfort


rijbewijs


* Spreekrecht voor U in de raadsvergadering
* Vragen(half)uur voor raadsleden

* Bereikbaarheid boerderijwinkel 't Zittard
* Processierups

* Subsidie voor opvang regenwater !
Spreekrecht voor U in de raadsvergadering

Met de invoering van het duale stelsel voor de gemeenteraad verandert niet alleen de manier van werken voor de raad. Ook voor de inwoners van onze gemeente zijn er mogelijkheden vastgelegd om hun stem te laten horen. Eén van die mogelijkheden is het spreekrecht in de raadsvergadering. Hoewel het gemeentebestuur hiertoe niet verplicht is hebben zij toch besloten om haar burgers dit recht te geven. Dit is opgenomen in het Reglement van Orde dat in de raadsvergadering van 28 mei 2002 is aanvaard.
U kunt in de raadsvergadering uw argumenten en belangrijke informatie (nogmaals) onder de aandacht brengen. Dit kan vervolgens meegenomen worden in de besluitvorming van de raad. Maar houdt er rekening mee dat u aan het einde van de besluitvorming uw stem laat horen. Op dat moment kan geen discussie meer gevoerd worden met de raad. U kunt het dus zien als het afgeven van een verklaring. Wilt u wel met hen van gedachten wisselen dan kan dat in één van de commissievergaderingen van de raadscommissies.

Voor de goede gang van zaken en omdat alles nauwkeurig vastgelegd moet worden, dient u 48 uur voor de raadsvergadering een verzoek voor spreekrecht in te dienen bij de griffier dhr. R. Notermans.

RAADSCOMMISSIES
In de raadscommissies worden de onderwerpen van de raadsvergadering voorbereid. Door deze commissies wordt advies uitgebracht aan de raad en de politieke partijen nemen er hun standpunten in. Het tijdstip van vergaderen en de agenda wordt in Ambtsberichten en op onze website vermeld.
Tijdens deze vergaderingen van de raadscommissies kunt u wel in discussie gaan met de commissieleden.
Het Reglement van Orde voor de Raadscommissies komt naar alle waarschijnlijkheid in de raadsvergadering van augustus aan de orde. Uiteraard bent u ook nu al van harte welkom in de commissievergaderingen.

Vragen(half)uur voor raadsleden

In het Reglement van Orde van de gemeenteraad wordt ook aan de raadsleden de mogelijkheid gegeven om vragen te stellen aan burgemeester en wethouders. Dit kan gaan over actuele zaken die in de gemeente spelen of om te vragen hoe het met iets staat. De rondvraag aan het einde van de raadsvergadering komt hiermee te vervallen. Voorafgaand aan de raadsvergadering krijgen de raadsleden een half uur de gelegenheid van 19.00 tot 19.30 uur tot het stellen van vragen. Zij moeten 24 uur voor aanvang van de raadsvergadering hun vraag kenbaar maken. Burgemeester en wethouders krijgen hiermee de tijd om goed voorbereid een toelichting of nadere uitleg te kunnen geven. Bovendien kan het in het duale stelsel voorkomen dat een wethouder niet aanwezig is in een raadsvergadering. Deze wethouder moet dus ook tijdig opgeroepen kunnen worden voor het vragenuur.
Dit vragen(half)uur zal net als de raadsvergadering worden uitgezonden op de lokale tv.

Bereikbaarheid boerderijwinkel 't Zittard

De boerderijwinkel is momenteel bereikbaar vanaf Montfort via de Heidestraat (richting Reutje) en de Roskam.
De inwoners van St. Odiliënberg kunnen via de Reutjesweg, Schaapsweg en Jezuïetenstraat de boerderijwinkel bereiken.

Wij vragen uw begrip voor de tijdelijke omleidingen als gevolg van de werkzaamheden aan het riool.

Processierups

De processierups die alleen voorkomt op eikenbomen zal in onze gemeente bestreden worden door een aannemer. De bestrijding gebeurt volgens het principe van opzuigen in een vat dat met water gevuld is. In week 25 zal hiermee worden begonnen.


Subsidie voor opvang regenwater !

Als u bij uw woning maatregelen neemt waardoor het regenwater niet meer wegstroomt in de riolering kunt u al gauw 680,00 subsidie krijgen. Dat voorkomt capaciteitsproblemen bij de riolering en milieuverontreiniging die nu nog ontstaat doordat tegelijk met regenwater ook vuil meespoelt.

Om verontreiniging van sloten en beken te verminderen is het zaak om ervoor te zorgen dat er minder regenwater in het riool komt. Zo zal de gemeente voorzieningen treffen om het regenwater op parkeerplaatsen en andere grote verharde oppervlakten, zoals bij de reconstructie van de Schaapsweg, op te vangen en af te voeren. Bij woonhuizen is het terugbrengen in de grond vaak de gemakkelijkste manier om het regenwater kwijt te raken. Het water wordt dan bijvoorbeeld in een ondergrondse holte van kunststof kratten opgeslagen. Van hieruit druppelt het water dan weg in de bodem. Op deze manier wordt ook bodemverdroging tegen gegaan.

De subsidie bedraagt 6,81 per vierkante meter dakoppervlakte waarvoor voorzieningen worden aangelegd. Aangezien een doorsnee huis in onze gemeente zo´n honderd vierkante meter dak heeft, ligt het gemiddeld subsidiebedrag rond de 680,00.

Wilt u een subsidieaanvraag indienen, dan kunt u dit aanvragen bij de publieksbalie van de gemeente of per e-mail: info@ambtmontfort.nl onder vermelding van: "aanvraag subsidie voor opvang regenwater". Bij dit formulier ontvangt u een toelichting en de voorwaarden waaraan uw voorziening moet voldoen om subsidie te krijgen.

Deel: ' Spreekrecht in raadsvergadering gemeente Ambt Montfort '
Lees ook