Gemeente Rheden


Spreekrecht in vergaderingen

Vernieuwing van het bestuur van de gemeente
Sinds een jaar zijn de verhoudingen in het gemeentelijk bestuur veranderd. De raad richt zich sterker op de burgers en besteedt meer aandacht aan de controle van het college. Het gemeentebestuur wordt vernieuwd om ervoor te zorgen dat u weet wie wat doet in de gemeente. Deze verandering is bekend onder de naam 'dualisme'.

De taakverdeling tussen raadsleden, wethouders, burgemeester en ambtenaren is opnieuw vastgelegd. U kunt duidelijker zien hoe de gemeente werkt en controleren of ze dat goed doet. Dat is belangrijk voor u en voor de gemeente. U heeft recht op een goede en snelle service en een herkenbare politiek. Bovendien kan de gemeente hierdoor beter luisteren naar haar inwoners. Dat zijn belangrijke verbeteringen. Het is immers ook úw belastinggeld dat de gemeente uitgeeft. Een belangrijke verandering voor u is de uitbreiding van het spreekrecht in vergaderingen van commissies en gemeenteraad.

Wat is nieuw?
In de raadsvergadering heeft iedere burger uit de gemeente Rheden spreekrecht. Voor de invoering van het dualisme mocht u alleen het woord voeren over niet-geagendeerde onderwerpen. Dit was om te voorkomen dat burgers op het laatste moment nog een poging kon doen om de raad te beïnvloeden. Nieuw is dat u nu het woord ook mag voeren over geagendeerde onderwerpen.
In de commissievergaderingen bestond het spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen altijd al. Nieuw is dat u de commissie nu mag toespreken over alle onderwerpen die het werkveld van de commissie betreffen.

Spelregels
Voor het spreekrecht gelden onder andere de volgende spelregels: 1. Na de opening van de vergadering kunnen aanwezige burgers gezamenlijk gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren over geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen.
2. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit uiterlijk om 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffier. 3. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn. De voorzitter kan tevens in bijzondere gevallen afwijken van de maximale lengte van de spreektijd.

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van het spreekrecht, neem dan contact op met de griffier de heer L. ten Horn, telefoon: 026-4976241 of mail: griffier . Kijk voor meer informatie op deze website bij gemeentebestuur.

hr.gif (893 bytes)

vorig.gif (1259 bytes) home.gif (1486 bytes)

Copyright: Gemeente Rheden

Zoekwoorden:

Deel: ' Spreekrecht in vergaderingen gemeente Rheden '
Lees ook