Gemeente Maassluis

9-7-2001

Spreekuren voor ouderen over bijzondere bijstand in de zomer

Ook deze maand worden er op verschillende plekken in Maassluis weer speciale spreekuren voor ouderen gehouden over het aanvragen van bijzondere bijstand. Ouderen kunnen tijdens deze spreekuren terecht voor algemene informatie over allerlei regelingen en voorzieningen in het kader van de bijzondere bijstand, maar ook met vragen die betrekking hebben op de eigen persoonlijke situatie.

De planning ziet er als volgt uit:

· maandag 16 juli en maandag 30 juli van 11.00 tot 12.00 uur in wijkgebouw de Flat

· dinsdag 17 juli en dinsdag 31 juli van 10.00 - 11.00 uur in dienstencentrum De Vliet

· woensdag 18 juli en woensdag 1 augustus van 10.00 - 11.00 uur in Zonneweelde

· donderdag 19 juli en donderdag 2 augustus van 10.00 - 11.00 uur in dienstencentrum De Vloot

Stadhuis
Overigens is er op werkdagen van 9.00 tot 11.30 uur bij de afdeling sociale zaken en werkgelegenheid in het stadhuis aan de Koningshoek altijd een speciaal spreekuur voor het aanvragen van bijzondere bijstand. Op dit spreekuur kan iedereen terecht. Bovendien is er op werkdagen altijd een telefonisch spreekuur tussen 11.30 en 12.30 uur via telefoonnummer 5931700. De spreekuren buiten het stadhuis zijn uitsluitend bedoeld voor ouderen voor wie de komst naar het stadhuis mogelijk een belemmering vormt om bijzondere bijstand aan te vragen. Wie niet in staat is om naar de spreekuren in de wijk of in het stadhuis te komen, kan contact opnemen met de afdeling in het stadhuis. Er kan dan een afspraak worden gemaakt om een huisbezoek af te leggen.

Deel: ' Spreekuren voor ouderen Maassluis over bijzondere bijstand '
Lees ook