Gemeente Smallingerland

Agenda

Spreekuur Cliëntenraad Smallingerland
10 maart 2003

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en gehandicapten heeft maandag 10 maart a.s. spreekuur van 13.30 14.30 uur bij het SUS (Steunpunt Uitkeringsgerechtigden en gehandicapten Smallingerland), gevestigd in het Ketelhuis, Oud Ambacht 211, Drachten, tel. 0512 525156.
Het spreekuur van de cliëntenraad, dat gewoonlijk plaatsvindt op de 3e maandag van de maand, zal de eerstkomende maanden (in elk geval in januari, februari en maart) gehouden worden op de 2e maandag van de maand.
Indien u vragen of klachten heeft over het functioneren van de afd. Sociale Zaken, of ideeën die tot verbetering zouden kunnen leiden, dan nodigen wij u uit naar het spreekuur te komen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Spreekuur Cliëntenraad Smallingerland '
Lees ook