Gemeente Maassluis

24-9-2001

Spreekuur wethouder voor sociale zaken en doelgroepenbeleid op 3 oktober

Op woensdag 3 oktober is het eerstvolgende spreekuur van wethouder Arnold Keijzer in Dienstencentrum De Vliet in Maassluis. Het spreekuur begint om 13.30 uur. Het is niet nodig om van tevoren een afspraak te maken voor een bezoek aan het spreekuur. Belangstellenden kunnen gewoon langskomen.

Wethouder Keijzer heeft verschillende onderwerpen in zijn portefeuille, zoals sociale zaken en maatschappelijk werk, wijk- en buurtbeheer, doelgroepenbeleid (o.a. jongeren, ouderen, gehandicapten, emancipatie), samenlevingsopbouw, woonruimteverdeling (bijvoorbeeld woningtoewijzing, -verbetering en huursubsidie) en sociale werkvoorziening. Wie de wethouder graag eens wil spreken over één of meerdere van deze onderwerpen, is van harte welkom op het spreekuur.

Het spreekuur wordt in principe iedere maand op de eerste woensdag van die maand gehouden; in de even maanden (december, februari ) in Dienstencentrum De Vliet en in de oneven maanden ( november, januari ) in Dienstencentrum De Vloot.

Deel: ' Spreekuur Sociale Zaken gemeente Maassluis '
Lees ook