Gemeente Almere

Persbericht 216.3

20 augustus 1999

SPREEKUUR VOOR OUDEREN IN ALMERE-STAD

Op vrijdag 24 september aanstaande kunnen ouderen uit Almere-Stad met wensen, klachten of opmerkingen terecht op het spreekuur van Arie-Willem Bijl, wethouder van Ouderenwerk. Het spreekuur is van 10.00 tot 12.00 uur in Ontmoetingscentrum de Concertmeester. Het volgend spreekuur voor ouderen wordt gehouden in een ander stadsdeel.

Als ouderen uit Almere-Stad gebruik willen maken van het spreekuur, dienen zij zich van tevoren persoonlijk of telefonisch te melden bij De Concertmeester, Kathleen Ferrierstraat 191, 1311 KW Almere-Stad. tel. 5358222. Bij het aanmelden wordt ook gevraagd het onderwerp van gesprek te noemen, zodat de wethouder zich erop kan voorbereiden. Een gesprek duurt ongeveer vijftien minuten.

Ouderen krijgen tijdens het spreekuur de gelegenheid om wethouder Arie-Willem Bijl te wijzen op zaken die hen bezighouden. In het gesprek kunnen alle zaken waar ouderen mee te maken hebben aan de orde komen, bijvoorbeeld openbaar vervoer, voorzieningen in de buurt, bijzondere bijstand of gezondheidszorg. Informatie over het spreekuur kan worden ingewonnen bij Annemiek Veltkamp van de afdeling Welzijn, tel.: 5491584.


bron: Afdeling communicatie, Gemeente Almere

Zoekwoorden:

Deel: ' Spreekuur voor ouderen in Almere-Stad '
Lees ook