Gemeente Maassluis

28-5-2002

Spreekuur wethouder Koen op 20 juni

Op donderdag 20 juni is het eerstvolgende spreekuur van wethouder Frank Koen in de Wijkpost Maassluis Oost, Tuinstraat 1. Het spreekuur begint om 13.30 uur. Het is niet nodig om van tevoren een afspraak te maken voor een bezoek aan het spreekuur. Belangstellenden kunnen gewoon langskomen.

Wethouder Koen heeft o.a. de volgende onderwerpen in zijn portefeuille:
ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen, bouw - en woningtoezicht, welstand, woningbouw ).
algemene bijstandswet/sociale dienst (waaronder financiële dienstverlening e.d.)
maatschappelijke dienstverlening

Wethouder Koen zal iedere derde donderdag van de maand van 13.30 tot 14.30 uur spreekuur houden op wisselende locaties in Maassluis. Het volgende spreekuur wordt gehouden op donderdag 18 juli in wijkgebouw De flat, de Wijkpost Maassluis West

Zoekwoorden:

Deel: ' Spreekuur wethouder Koen Maassluis '
Lees ook