Provincie Overijssel

Spreidingsplan standplaatsen ambulances vernieuwd met miljoen euro provincie

Er is een nieuw spreidingsplan voor ambulancezorg in de regio Twente vastgesteld. Dit betekent aanpassing en eventuele verplaatsing van de bestaande standplaatsen in Enschede, Hengelo, Almelo, Oldenzaal, Hellendoorn, Markelo en Haaksbergen. De gemeente Tubbergen krijgt een nieuwe standplaats. Daarmee komt het totaal in deze regio op 23 beschikbare ambulances. Op dit moment is het budget nog onvoldoende om het hele spreidingsplan uit te voeren.

Daarom trekt de provincie een miljoen euro uit voor het verbeteren van de spreiding in zowel Twente als in de regio IJssel-Vecht. Voorwaarde is dat de zorgverzekeraars de financiële verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van de spreidingsplannen. Met behulp van de provinciale middelen kunnen de nieuwe standplaatsen versneld worden ingericht.

De nieuwe situatie komt er volgens het plan als volgt uit te zien:

Nieuwe spreidingsplan (aantal ambulances)

Enschede (6) verplaatsen naar het zuiden (Zuiderval) (6)

Hengelo (5) handhaven huidige standplaats (6)

Almelo (/Noord) (5) verplaatsen naar noordwesten (Plesmanweg) (6)

Oldenzaal (2) verplaatsen naar zuiden (1)

Nijverdal (1) verplaatsen naar Hellendoorn (Schuilenburgerweg) (1)

A1 afslag 28 (1) verplaatsen naar Markelo (Larenseweg/Holterweg) (1)

Haaksbergen (1) verplaatsen naar zuidwesten(Eibergsestraat/Westsingel) (1)

Tubbergen krijgt een nieuwe standplaats bij rotonde Reutummerweg (1)

Binnen dit plan blijft de gemeente Rijssen bereikbaar vanuit de beoogde nieuwe standplaatsen in Hellendoorn, Almelo, Hengelo en Markelo. Speciaal voor deze specifieke situatie zijn er testritten uitgevoerd van de beoogde standplaats in Markelo naar Rijssen in de avondspits. De rijtijden bevonden zich binnen de gestelde normen. Er is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend door de RAV Twente en de aangrenzende regio's ten behoeve van de samenwerking tussen verschillende regio's als de Achterhoek, de Stedendriehoek en de regio IJsselvecht om over en weer bijstand te kunnen bieden.

Er wordt een werkgroep ingesteld die het plan van aanpak gaat uitvoeren.

Uit een brief van minister Borst over de ambulancezorg in Overijssel blijkt duidelijk haar waardering dat de provincies met betrokken partijen voorstellen heeft ontwikkeld ter verbetering van de spreiding en paraatheid in Overijssel. Ten aanzien van extra middelen voor de ambulancezorg verwijst ze naar het project Versterking Ambulancezorg en het landelijk spreidings- en paraatheidsplan dat in het kader hiervan wordt opgesteld. Zij geeft hier al aan dat wanneer het spreidingsplan Twente met dezelfde elementen rekening houdt als het landelijke spreidingsplan, de resultaten ook overeen moeten komen.

Landelijk lijken er momenteel weinig mogelijkheden te zijn voor verruiming van de financiën voor ambulancezorg. Alle partijen wachten op de uitkomsten van het landelijke spreidingsplan waarna de discussie over extra financiën bij de rijksbegroting 2003 wordt gevoerd. De motie van de provincie hoopt meer druk te zetten op de snelheid van de Haagse besluitvorming. De provincie hoopt op een spoedig akkoord over structureel extra middelen voor de nijpende problemen in de regionale ambulancezorg.

Bron: Bas van Dishoeck, telefoon 038 - 425 23 47


© 03-07-2002 Provincie Overijssel

Deel: ' Spreidingsplan standplaatsen ambulances Overijssel '
Lees ook