Spreken is zilver: Nederland haalt finale EK debatteren


Nederlanders in de finale op het Europees Kampioenschap Debatteren

Manchester, Engeland, 20130827 -- Studenten Henk van Zuilen en Stijn de Jong uit Groningen haalden de finale van het Europees Kampioenschap in de categorie “Engels als Tweede Taal”. Zij werden aangemoedigd door zowel de meegereisde Groningers als alle andere Nederlandse debaters.

De eerste Nederlandse debaters komen maandag en dinsdag 27 augustus terug uit Manchester. Zij waren hier voor het Europees Kampioenschap Debatteren. 

Niet alleen de debaters uit Groningen deden het goed. Het Nederlandse team van University College Roosevelt behaalde de kwartfinales. Bionda Merckens van Roosevelt werd 9e op de individuele sprekerslijst, terwijl de Nederlandse Andrea Bos (uitkomend voor King’s College London) 3e werd. 

Mensen die niet bekend zijn met de debatsport hebben vaak de reactie: “Debatteren, dat is toch alleen iets voor studenten?”. Alhoewel het inderdaad waar is dat het grootste deel van de debaters nog altijd student is, is er wel degelijk een trend te zien richting het steeds meer betrokken raken van zowel middelbare scholieren als professionals in de debatsport. Het goed kunnen verwoorden en eloquent presenteren van een eigen standpunt is immers ook in het bedrijfsleven een steeds belangrijkere vaardigheid. 

Maar is debatteren dan niet zuiver “vorm boven inhoud”? Retoriek is uiteraard een onderdeel van het debat, maar in de kern is de debatsport zeer gericht op de inhoud. Kennis van uiteenlopende zaken is een vereiste; zo gaan stellingen over medische ethiek, politiek, buitenlandse conflicten, economische vraagstukken en filosofie. Alle onderwerpen kunnen in principe aan bod komen en de debaters weten niet wat de stellingen worden tot 15 minuten voor aanvang van het debat. Veel training en zelfstudie gaan vooraf aan grote toernooien zoals het EK.

De Debatbond ziet dat debaters veel tijd en energie stoppen in toernooien. Je investeert hiermee in jezelf en je debatpartner. Samen bereiden debaters zich voor om zelfs na negen voorrondes nog sterke argumentatie te brengen in de finales. De trend die de Debatbond ziet op de afgelopen EK’s is het resultaat van slimme jonge mensen die in zichzelf en anderen investeren. Dat maakt ons trots.

Over de Nederlandse Debatbond
De Nederlandse Debatbond is het overkoepelende orgaan van debatverenigingen en –organisatie in Nederland.De Bond is opgericht in 2008 met als doel om het wedstrijddebat te bevorderen. Het wedstrijddebat bevordert cruciale presentatie- en argumentatievaardigheden en dwingt na te denken over maatschappelijke vraagstukken. Tot de kerntaken van de Bond behoren het bevorderen van samenwerking tussen beoefenaars en het gezamenlijk naar buiten treden. De organisatie heeft ongeveer 1000 leden.


Deel: ' Spreken is zilver Nederland haalt finale EK debatteren '
Lees ook