Bericht afkomstig van: Nederlands Euregionaal Nucleair Overleg

P E R S B E R I C H T

Sprekers van formaat bij landelijke Tsjernobyl-herdenking bij Urenco Almelo - zondag 25 april

Enschede, 23 april 1999. Bij de jaarlijkse Tsjernobyl-herdenking bij Urenco Almelo, op zondag 25 april, zullen enkele sprekers van formaat het woord voeren. Tezamen met de deelnemers zullen zij de herdenking het karakter van een landelijke demonstratie geven. De organisatie verwacht zo'n 100 tot 150 deelnemers. De manifestatie begint om 14:00 uur, voor de bezoekersingang van Urenco in Almelo (Planthofweg). Voorafgaande aan de manifestatie vertrekt er om 13.40 uur een demonstratieve optocht vanaf station Almelo de Riet.
De ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl vond 13 jaar geleden plaats.

Sprekers

Op de sprekerslijst staan: Alexander de Roo (GroenLinks-kandidaat, nr. 3 voor het Europees Parlement), Ben Pierson (Greenpeace International), Udo Buchholz (Arbeitskreis Umwelt, Gronau), Peer de Rijk (World Information Service on Energy, WISE), Rob Boogert (For Mother Earth), Margreet Aalbers (Women's International League for Peace and Freedom, WILPF), Hans Buitenweg (Platform Stop UCN, Almelo) en Ans van Driel (GroenLinks gemeenteraadslid Almelo).
De bekende protestzanger Jos Linnebank verzorgt de muzikale omlijsting en de Ahauser Volxkuche de inwendige mens.

Ruim 10% van de wereldproduktie splijtstof

Deze landelijke Tsjernobyl-herdenking vindt plaats bij de poort van Urenco. Nederland heeft weliswaar, kort na de ramp bij Tsjernobyl, besloten om zelf geen kernenergie meer te produceren, maar gaat wel gewoon door met het verrijken van uranium, en blijft daarmee meer dan
10% van de kerncentrales in de wereld van splijtstof voorzien. Onlangs heeft de Nederlandse regering zelfs een vergunning afgegeven voor een verVIERvoudiging van de huidige productiecapaciteit.

Als we de kernenergie uit de wereld willen hebben, dan moeten we bij het begin beginnen, bij de uraniummijnen in Australie, Kazachstan en Noord-Amerika. En in eigen land bij de uraniumverrijking bij Urenco, Almelo.

Grensoverschrijdend gevaar

Ook in Duitsland dreigt de Urenco-vestiging in Gronau "vergeten" te worden bij de onderhandelingen over de stopzetting van de kernenergiesector aldaar. Tsjernobyl leert ons echter dat de radioactieve straling die bij een ongeluk in een kerncentrale vrijkomt niet bij de grens stopt, maar ook voor ons levensbedreigend is. Daarom moet de kernenergieproductie in de hele wereld stopgezet worden, om te beginnen bij de vervaardiging van de splijtstof, bij Urenco.

Brede samenwerking

De demonstratie wordt georganiseerd door het Nederlandse Euregionaal Nucleair Overleg, in samenwerking met GroenLinks Overijssel, GroenLinks Almelo, Jongerenplatform Rio Almelo, Platform Stop UCN Almelo, Nooit Meer Tsjernobyl Almelo, Urenco Overleg, Vrouwen voor Vrede Almelo eo, Arbeitskreis Umwelt Gronau en Vereniging Milieudefensie.

Deel: ' Sprekers van formaat bij landelijke Tsjernobyl-herdenking '
Lees ook