NIBRASprinklers reduceren brandschade in 1998 met bijna 94 procent

De gemiddelde schade in 1998 bij branden in gebouwen met een door de Stich-ting Kwaliteitsborging Preventie gecertificeerde sprinklerinstallatie is ruim 6 procent geweest van de schade in gebouwen zonder sprinklers. De branden in gesprinklerde gebouwen zijn het afgelopen jaar in bijna 70% van de gevallen geblust door 5 of minder sprinklers. Dit blijkt uit de Sprinklerstatistiek 1998 die het Nationaal Centrum voor Preventie heeft gepubliceerd. De Sprinklerstatistiek is een jaarlijkse uitgave.

In totaal zijn in 1998 16 branden in gebouwen met een gecertificeerde sprinkler-installatie geblust door een of meer sprinklers. De gemiddelde schade was 490 duizend gulden per brand. Ter vergelijking: in ongesprinklerde gebouwen vonden vorig jaar 86 branden plaats met een schade van meer dan 2 miljoen gulden per brand. De gemiddelde schade van deze branden bedroeg bijna 8 miljoen gulden. Men kan er van uitgaan dat een sprinklerinstallatie in geen van deze door een grote brand getroffen gebouwen zou hebben mis-staan.

Het grote voordeel van een sprinklerinstallatie is dat hij een brand onmiddellijk ontdekt en direct met de blussing begint. Een sprinkler smoort een brand in de kiem, nog voordat hij kan uitgroeien tot een miljoenenbrand. Behalve schadere-ductie biedt een sprinklerinstallatie ook een groot milieuvoor-deel bij een brand, omdat een sprinkler veel minder water gebruikt dan de brand-weer, eerder begint met blussen en de brand beperkt houdt.

De Sprinklerstatistiek 1998 is verkrijgbaar bij het Nationaal Centrum voor Pre-ventie. De Sprinklerstatistiek kost f 25,= exclusief BTW en verzendkosten. (info@ncpreventie.nl)

Deel: ' Sprinklers reduceren brandschade met bijna 94 procent '
Lees ook