Srebrenica in de media

Prangende vragen in de Groene Amsterdammer door Elsevier genegeerd

AMSTERDAM, 20050812 -- De media hebben de herdenking van de val van Srebrenica, 10 jaar geleden, aangegrepen om zonder enige terughoudendheid de beschuldiging te herhalen dat de Bosnische Serviërs na de val van de enclave 8000 Moslimmannen hebben vermoord. Dat vooral de Nederlandse media unaniem de beschuldiging van Servische 'genocide' in Srebrenica herhalen, is niet verbazingwekkend. Meer dan welk land ook is Nederland betrokken bij de zaak en het is opvallend hoezeer de kwestie hier met een waas van geheimzinnigheid blijft omgeven.Het zou te veel worden om de hele media op dit punt onder de loep te nemen, maar er is één artikel dat de moeite van het vermelden waard is, nl. 'Moe van Srebrenica-drama', van Abe de Vries in Elsevier van 2 juli 2005. Niet vanwege het gehalte, maar wel om het te vergelijken met een artikel dat diezelfde Abe de Vries schreef, samen met René Grémaux, in de Groene Amsterdammer van 13 maart 1996 onder de titel 'Deconstructie van een trauma'.
Lees: www.targets.org/artikelen/2005-08/Srebrenica-media.htm

Deel: ' Srebrenica in de media '
Lees ook