Consumentenbond

St. Leaseverlies en Consumentenbond in actie tegen Dexia 13 mei 2002

Reclame over aandelenleaseproducten van o.a. Legio Lease misleidend

Stichting Leaseverlies en de Consumentenbond maken maandag 13 mei in het televisieprogramma Radar bekend dat zij actie gaan voeren tegen Dexia c.q. Legio Lease / Bank Labouchere, die aandelenleaseproducten zoals de `Winstverdriedubbelaar' op de markt hebben gebracht. Na een onderzoek hebben Stichting Leaseverlies en de Consumentenbond geconstateerd dat het advertentie- en foldermateriaal van deze producten misleidend is. Ze hebben Dexia uitgenodigd voor een gesprek, om eerst te proberen buiten de rechter om een
schadevergoedingsregeling te treffen voor de gedupeerde klanten.

Bij het TROS-consumentenprogramma Radar zijn duizenden klachten binnengekomen over aandelenleaseproducten van Dexia c.q. Legio Lease / Bank Labouchere. Het gaat hier om beleggen met geleend geld op een risicovolle manier, zonder dat mensen zich daar bewust van zijn. Aan het einde van de looptijd van het contract kunnen mensen zelfs met een schuld blijven zitten.

Stichting Leaseverlies, die de belangen behartigt van gedupeerde klanten van Dexia c.q. Legio Lease / Bank Labouchere, heeft samen met de Consumentenbond een onderzoek gedaan naar het reclamemateriaal. Zij zijn tot de conclusie gekomen dat de advertenties en folders over de aandelenleaseproducten misleidend zijn omdat de potentiële klanten niet juist en niet volledig worden geïnformeerd over de constructie en de risico's. In de ogen van Stichting Leaseverlies en de Consumentenbond is er dus sprake van onrechtmatig handelen. Vandaar dat zij actie gaan voeren tegen Dexia, waarbij zij eisen dat de ontstane schade wordt vergoed. De eerste stap in deze actie is inmiddels gezet: samen hebben zij Dexia uitgenodigd voor een gesprek, om te kijken of buiten de rechter om een schadevergoedingsregeling kan worden getroffen voor de gedupeerde klanten. Dexia heeft nog niet op deze uitnodiging gereageerd.

De Consumentenbond heeft contact gelegd met toezichthouder `Autoriteit Financiële Markten' (de AFM), die sinds kort ook mag toezien op hoe aanbieders van financiële producten zich gedragen ten opzichte van consumenten. Daaruit blijkt dat ook de AFM een onderzoek doet naar Dexia c.q. Legio Lease / Bank Labouchere, maar helaas zullen de uitkomsten van dit onderzoek in principe niet openbaar zijn. De Consumentenbond doet een klemmend beroep op de AFM om binnen haar wettelijke mogelijkheden zoveel mogelijk prijs te geven van de uitkomsten van het onderzoek.

Dat zou Stichting Leaseverlies en de Consumentenbond kunnen helpen bij het zoeken naar oplossingen voor de gedupeerden. Zij worden al zeer gesteund door een recente uitspraak van het klachteninstituut DSI, waarin een individuele gedupeerde Legio-klant in het gelijk wordt gesteld en Dexia (als rechtsopvolger van Legio Lease) wordt veroordeeld tot het terugbetalen van de inleg.

Gedupeerde klanten die zich willen aanmelden bij Stichting Leaseverlies kunnen een brief sturen naar Postbus 824, 2501 CV Den Haag of via www.leaseverlies.nl.

Deel: ' St. Leaseverlies en Consumentenbond in actie tegen Dexia '
Lees ook