Ingezonden persbericht

PERSBERICHT

Restauratie als werkervaringsproject op scheepswerf in Veenpark Stichting Van Gogh & Drenthe haalt trekschuit naar Nieuw-Amsterdam Reizen als Vincent van Gogh van Hoogeveen naar Nieuw-Amsterdam. Over enkele jaren moet het kunnen. Per trekschuit , per Snikke, net als de beroemde schilder de Verlengde Hoogeveensche vaart op. De Stichting Van Gogh & Drenthe is er in geslaagd om in Friesland de basis voor een authentieke trekschuit aan te kopen. De aankoop van het schip vormt de start voor de realisatie van het tweede onderdeel van het Van Gogh-project in Nieuw-Amsterdam, het terugbrengen van de trekschuit als onderdeel van het herstel van een deel van de karakteristieke veenkoloniale sfeer rond het Van Gogh Huis. Dit is mogelijk dankzij een gift van 75.000 gulden, in 1999, van de toen 100-jarige vervenersbedrijf Veldkamp in Schoonebeek. Het andere deel van het project van de Stichting Van Gogh & Drenthe, de redding en de restauratie van het voormalige Logement Scholte in Nieuw-Amsterdam en de bouw en exploitatie van een daarbijbehorend bezoekerscentrum, is inmiddels vergevorderd. Met de start van de restauratie van de trekschuit begint in samenwerking met de gemeente Emmen, de organisatie CBB/Netwerk en het Veenpark ook een werkervaringsproject voor zeer langdurig werklozen, gedeeltelijk arbeidsgehandicapten en WIW-ers. De trekschuit, de oudste die in nog redelijk bruikbare staat te vinden was en waarvan het karkas dateert uit 1907, moet in oorspronkelijke staat worden teruggebracht op een speciaal te bouwen scheepswerf in het Veenpark in Barger Compascuum. Dat gebeurt onder deskundige leiding. Doelstelling is om de mensen op termijn door te laten stromen naar een reguliere baan. Het schip is na de aankoop op een scheepswerf in Friesland al gedeeltelijk ontmanteld, maar kan zelfstandig naar Nieuw-Amsterdam varen. Het is de bedoeling om de boot daar op 6 september op originele en ietwat feestelijke wijze binnen te halen, waarna de boot door de Friese werfbaas Jelle Talsma wordt overgedragen aan de Stichting Van Gogh & Drenthe. Kort daarop wordt de boot over de weg naar het Veenpark vervoerd, waar de komende jaren de restauratie wordt uitgevoerd.

Deel: ' St. Van Gogh & Drenthe haalt trekschuit naar Nieuw-Amsterdam '
Lees ook