Provincie Utrecht


Persbericht
28 april 1999

In verschillende media zijn vandaag berichten verschenen over de benoemingsprocedure voor de vacante burgemeesterspost in Utrecht. De commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht, mr. B. Staal betreurt in hoge mate hetgeen is voorgevallen, omdat in de huidige benoemingsprocedure geheimhoudingsplicht cruciaal is. Schending daarvan kan geen enkel goed doel dienen en schaadt het belang van betrokkenen. De commissaris van de Koningin heeft hierover contact gehad met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en indringend gesproken met de voorzitter van de vertrouwenscommissie van de Utrechtse gemeenteraad. Die deelt de bezorgdheid van de commissaris van de Koningin.

De algemeenheid en de ongrijpbaarheid van het probleem is voor de commissaris van de Koningin reden om op dit moment geen verdere actie te ondernemen.
(Voor informatie: Matthijs van de Schaft, actueel@prvutr.nl 030 - 258 31 95)

Deel: ' Staal betreurt schending geheimhouding burgemeester Utrecht '
Lees ook