Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 30-06-1999

Persbericht
Nummer: 92

Nieuwe regeling vergroot kansen op unieke tentoonstellingen Staat voortaan ook garant bij instellingen zonder vaste collectie

Instellingen zonder eigen collectie, maar gespecialiseerd in het organiseren van tentoonstellingen kunnen voortaan op dezelfde voorwaarden als musea een beroep doen op de Subsidieregeling Indemniteit bruiklenen. Indemniteit is een staatswaarborg waardoor kostbare tentoonstellingen gerealiseerd kunnen worden. Ook hoeft vervoer per trein of schip niet langer uitgesloten te worden, mits de kunstvoorwerpen aan boord van de geklimatiseerde vrachtauto blijven en er geen overlading en overpakking plaats vindt. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen die staatssecretaris F. van der Ploeg van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en minister G. Zalm van Financiën hebben aangebracht.

De indemniteitsregeling is op 1 januari 1989 in werking getreden. Het doel is om een bijdrage te leveren aan het in Nederland realiseren van tentoonstellingen van uitzonderlijk belang. De staat kan zich per tentoonstelling garant stellen tegenover bruikleengevers van waardevolle kunstwerken voor een deel van de eventueel optredende schade. Het organiserende museum kan voor het andere deel een aanvullende verzekering op de particuliere verzekeringsmarkt afsluiten. De verplichtingen waarvoor de staat zich garant stelt bedraagt per jaar maximaal f 500 miljoen.

Na een evaluatie hebben Van der Ploeg en Zalm besloten om de regeling ook te laten gelden voor instellingen die geen vaste museale collectie hebben. Instellingen zoals de Stichting Beurs van Berlage en de Kunsthal Rotterdam kunnen voortaan ook een beroep op deze regeling doen, wanneer zij aan alle voorwaarden voldoen. Ook vervalt voor korte trajecten het verbod van vervoer per trein of schip. Dit verbod was opgenomen vanwege de vele risico's die aan het vervoer verbonden zijn, met name bij het overladen of overpakken van de lading en de klimaatbeheersing van een schip of een trein. In de praktijk blijken deze risicoverhogende factoren nauwelijks meer voor te komen. De kunstwerken blijven tijdens het traject per schip of trein in de vrachtauto. Tenslotte is in de nieuwe regeling expliciet vermeld dat de indemniteit alleen geldt voor tentoonstellingen die in Nederland georganiseerd worden.

Deel: ' Staat garant bij instellingen zonder vaste collectie '
Lees ook