Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Persbericht 02/062

Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid Directie
Communicatie

22 mei 2002

Nr. 02/062

Staat keurt strategische samenwerking NV KLIQ en Solvus goed

De Staat heeft goedkeuring verleend aan de voorgenomen strategische samenwerking tussen NV KLIQ en Solvus NV. Deze samenwerking is vandaag bekendgemaakt. Demissionair minister Vermeend van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft dit mede namens demissionair minister Zalm van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer. Om de samenwerking te bestendigen neemt Solvus stapsgewijs de aandelen over van twee dochters van NV KLIQ, Kliq Reïntegratie BV en Kliq Employability BV. De Staat blijft 100 procent aandeelhouder in NV KLIQ.

Bij de parlementaire behandeling van de verzelfstandiging van het voormalig reïntegratiebedrijf van Arbeidsvoorziening, NV KLIQ, heeft minister Vermeend aan de Tweede Kamer meegedeeld dat NV KLIQ mogelijk samenwerkingspartners zou zoeken om de slagkracht te vergroten en de toekomst te versterken. De beide ondernemingen vinden de transactie van groot belang om hun activiteiten op het gebied van in-, door- en uitstroom verder te ontwikkelen. De nieuwe combinatie zal haar taak bij de bemiddeling en reïntegratie van moeilijk plaatsbare reïntegratiekandidaten onverkort handhaven en via deze samenwerking versterken.

De transactie zal in drie tranches geschieden. Daardoor is nog niet te zeggen wat de totale opbrengst van de transactie zal zijn. De opbrengst hangt vooral af van de laatste tranche, die in 2006 zal plaatshebben.


---

De volgende Officiële publicatie(s) zijn gerelateerd aan bovenstaande persbericht:
PDF publicatie Brief van minister Vermeend over strategische samenwerking NV KLIQ
PDF publicatie Bijlage: Persbericht van de NV KLIQ en de Solvus Resource Group

Deel: ' Staat keurt strategische samenwerking NV KLIQ en Solvus goed '
Lees ook