Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Persberichten

De Staat der Nederlanden gaat met Edon onderhandeling openen over verkoop VAM

11 februari 1999 -

De Staat der Nederlanden heeft twee biedingen
ontvangen voor de aankoop van de door de Staat gehouden aandelen in afvalverwerker NV VAM. Hoewel de door de twee gegadigden ontvouwde beleidsvoornemens ten aanzien van de VAM beide als goed worden beoordeeld, heeft de Staat er voor gekozen in eerste instantie de onderhandelingen over de voorgenomen verkoop te openen met de NV EDON Groep. Deze keuze heeft de instemming van directie en Raad van Commissarissen van de VAM.
De commissie voor Fusieaangelegenheden van de SER en de betrokken vakorganisaties zijn heden geïnformeerd. De Ondernemingsraad van de VAM zal op korte termijn worden gevraagd advies uit te brengen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Staat onderhandelt met EDON over verkoop VAM '
Lees ook