Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: STAAT VERHOOGT GEDEKT PERCENTAGE VOOR HERVERZEKERING
Nummer: 79

Datum: 27-05-2002

Dit is een gezamenlijk persbericht van het ministerie van Financiën en van het ministerie van Economische Zaken

Minister Zalm van Financiën en staatssecretaris Ybema van Economische Zaken verhogen het gedekt percentage van politieke risicos voor exporttransacties naar maximaal 98%. Het verhoogde gedekte percentage geldt alleen voor de herverzekering van exporttransacties die bijdragen aan de ontwikkeling van een land via zogenoemde ORET-projecten en exporttransacties waarbij ook buitenlandse kredietverzekeraars betrokken zijn de zogeheten multisourced transacties.

Politieke risicos doen zich vooral voor op risicovolle markten in ontwikkelingslanden, mede vanwege de mogelijk noodzakelijke schuldkwijtscheldingen. De verhoging naar maximaal 98% betekent dat de Nederlandse exporteur minder eigen risico loopt bij bijvoorbeeld oorlogssituaties, onteigening of een moratorium. De verkleining van het eigen risico van de exporteur zal naar verwachting het ondernemen naar deze moeilijke maar belangrijke markten stimuleren. Het eigen risico van de exporteur kan bij deze landen namelijk tot aanzienlijk hogere financieringskosten leiden. Deze hogere kosten werken belemmerend voor exporttransacties die de ontwikkeling van deze landen kunnen stimuleren. Bij de zogeheten multisourced transacties is gebleken dat sommige buitenlandse kredietverzekeraars in bepaalde gevallen hogere dekkingspercentages voor politieke risicos bieden. Als bij een transactie buitenlandse kredietverzekeraars betrokken zijn die een hoger gedekt percentage aanbieden, en de Nederlandse exporteur dreigt door een lager dekkingspercentage de order te verliezen of in omvang beperkt te worden, dan is de Staat bereid het dekkingspercentage voor politieke risicos te verhogen tot 98%.

Sinds 1932 herverzekert de Staat commerciële en politieke risico's verbonden aan exporttransacties. De Staat herverzekert wanneer de private markt deze risico's niet kan dragen. Dit betekent in de praktijk herverzekering van krediettermijnen langer dan twee jaar. Deze herverzekeringen worden door de Nederlandsche Credietverzekerings Maatschappij (NCM) via een exportkredietverzekering verstrekt.

De integrale tekst van de brief is terug te vinden op de internetsite van het ministerie van Financiën en het ministerie van Economische Zaken.

Deel: ' Staat verhoogt gedekt percentage voorherverzekering van politieke ri.. '
Lees ook