Rijksvoorlichtingsdienst
Het Koninklijk Huis

24/03/03 Staatsbezoek Brazilië

Hare Majesteit de Koningin brengt van 24 tot en met 28 maart 2003 - op uitnodiging van Zijne Excellentie President Luiz Inácio Lula da Silva - een staatsbezoek te brengen aan Brazilië. Gedurende het bezoek zal de Koningin vergezeld worden door Hunne Koninklijke Hoogheden de Prins van Oranje en Prinses Máxima der Nederlanden.

Het programma ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:

De Koningin, Prins en Prinses komen op maandag 24 maart in Brasília aan. Zij hebben aldaar een onderhoud met President Luiz Inácio Lula da Silva, gevolgd door een ontmoeting met de Voorzitters van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. 's Middags is er een ontvangst voor de Nederlandse gemeenschap. Het Koninklijk gezelschap bezoekt die dag eveneens de door de architect Oscar Niemeyer ontworpen Catedral Metropolitana en bezichtigt in het Lúcio Costa Centrum de maquette van de stad Brasília. De dag wordt afgesloten met een door de Braziliaanse President aan te bieden staatsbanket.

Op dinsdag 25 maart bezoekt het Koninklijk gezelschap in Rio de Janeiro een opvanghuis voor straatkinderen. Daarna wordt het wereldberoemde Christusbeeld (Corcovado) bezocht, gevolgd door een ontvangst voor de Nederlandse gemeenschap.

In de ochtend van woensdag 26 maart maken de Koningin, Prins en Prinses in Sao Paulo, in het centrum van de stad, een wandeling langs enige stadsrestauratieprojecten. Vervolgens wordt een bezoek gebracht aan de installaties van vliegtuigfabrikant Embraer in het nabijgelegen Sao José dos Campos. De ontvangst voor de Nederlandse gemeenschap vindt die dag plaats in het museum Pinacoteca do Estado, waar een speciale tentoonstelling van schilderijen van de Nederlandse schilder Albert Eckhout is ingericht. 's Avonds biedt de Koningin een concert aan, verzorgd door het Osiris Trio, gevolgd door een ontvangst.

Donderdag 27 maart bezoeken Koningin, Prins en Prinses een tehuis voor met HIV-besmette kinderen. Vervolgens staat een bezoek aan de bloemenveiling in de agrarische gemeenschap Holambra I op het programma. In dit centrum van de Braziliaanse bloemenhandel vindt een werklunch plaats met vertegenwoordigers van Nederlandse emigranten.

Op vrijdag 28 maart wordt het staatsbezoek afgesloten in Recife. In de ochtend bezoekt het gezelschap het regionale kinderziekenhuis IMIP. De rest van de dag staat in het teken van het Nederlandse verleden in het noordoosten van Brazilië (1630-1654). Op het programma staan een rondleiding in de in de 17e eeuw door joodse immigranten uit Amsterdam gestichte synagoge, een bezoek aan een speciaal over het Nederlandse verleden samengestelde expositie in het Centro Cultural Bandepe en een bezoek aan een tentoonstelling van de 17e-eeuwse Nederlandse kunstschilder Frans Post in het Instituto Ricardo Brennand. Daarna bezoekt het Koninklijk gezelschap Fort Oranje, alwaar recente opgravingen worden bezichtigd. De dag eindigt met een bijeenkomst met de in Recife en omgeving woonachtige Nederlandse gemeenschap.

Deel: ' Staatsbezoek Koningin aan Brazilië '
Lees ook