Staatsbosbeheer

[staatsbosbeheer_heropent_bezoekerscentrum_de_biesbosch_in_drimmelen.g if]
12 maart 2003

Op 20 maart om 15.00 uur zal Niek van Heijst, adjunct-directeur van Staatsbosbeheer, het bezoekerscentrum in Drimmelen heropenen. De nieuwe inrichting van het bezoekerscentrum is helemaal toegesneden op het beleven (ruiken, voelen en proeven) van het Nationaal Park de Biesbosch. Vanuit dit centrum kan iedereen met de benodigde kennis op pad: van het ontstaan van deze rijke plek tot het vastleggen van boten of kompaslezen.

Openingshandeling
Met behulp van de jeugdnatuurgroep zal Niek van Heijst eerst zelf in de Biesbosch op zoek gaan naar de rijkdommen van dit doolhof van kreken en rivieren. Rond kwart voor drie wordt de boot terugverwacht aan de kade bij het bezoekerscentrum, waarna om drie uur de opening zal worden verricht. Daarna is er tijd voor de genodigden om de volledig nieuwe inrichting van het bezoekerscentrum en bijbehorende activiteiten bekijken.

Biesbosch: een grote rijkdom voor het oprapen!
Voor alle inwoners van de omgeving van de Biesbosch en alle mensen die er graag op bezoek komen organiseert het bezoekerscentrum in het weekend na de opening een uitgebreid programma en ook in de maanden tot aan de zomervakantie zullen nog regelmatig activiteiten georganiseerd worden in het kader van de opening. De rijkdom van de Biesbosch is op de open dagen van 22 en 23 maart op allerlei manieren te beleven. Uiteraard geeft de nieuwe tentoonstelling genoeg aanknopingspunten om het zelf allemaal te gaan beleven. Daarnaast is er van alles te doen in het centrum, dat ook in de Biesbosch gebeurt: van wilgenmanden vlechten tot imkerij, van de jeugdnatuurgroep tot schilderen. Ook kunnen bezoekers op een korte excursie met een ervaren gids het gebied in gaan.

In een lezingenserie zullen diverse boswachters en anderen meer vertellen over de rijkdom van de Biesbosch. Zo komt er een lezing over de rijkdom aan zeldzame soorten in de Biesbosch, over de geografische informatiesystemen waarin alle gegevens over de natuur bewaard en geanalyseerd worden, over de geschiedenis van de polders Questieus en Amalia en ook over het kooiwerk in de voormalige eendenkooi.

Nieuw jasje
De medewerkers van het centrum kunnen veel informatie geven en hebben daartoe een nieuwe balie tot hun beschikking, waar ook kaartmateriaal en andere nuttige en leuke dingen verkocht worden. Nieuw is een café (met daarin een Beverburcht) in het centrum, waar bezoekers met een kop koffie of een lekkere maaltijd hun bezoek aan de Biesbosch kunnen beginnen of afsluiten. De expositie in het centrum is volledig gericht op het beleven van de rijkste plek van Nederland.

Beleven van de rijkste plek van Nederland
De geschiedenis van de Biesbosch (van Elizabethsvloed in 1421 tot sluiting van het Haringvliet in 1970) is belangrijk om te begrijpen hoe het doolhof van rivieren en kreken heeft kunnen ontstaan. Daarna komen voedselrijkdom, armoede van de mensen en rijkdom aan soorten en aantallen planten en dieren in het gebied aan de beurt. Ook de beschermers van deze natuur komen voor het voetlicht. De expositie wordt geëindigd met een interactief deel, zodat de bezoekers beslagen ten ijs komen als ze zelf op zoek gaan naar de rijkdommen van de Biesbosch: leren knopen leggen om een boot aan te meren èn een kop koffie om warm op pad te gaan!

Deel: ' Staatsbosbeheer heropent bezoekerscentrum De Biesbosch in Drimmelen '
Lees ook