STAATSBOSBEHEER
https://www.staatsbosbeheer.nl/actueel/persberichten/

Staatsbosbeheer heropent bezoekerscentrum De Biesbosch

Op 20 maart om 15.00 uur zal Niek van Heijst, adjunct directeur van Staatsbosbeheer, het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer in Drimmelen heropenen. Het centrum is ingericht volgens het thema 'De Biesbosch, doolhof van rivieren kreken en eilanden; de rijkste plek van Nederland'. De nieuwe inrichting van het bezoekerscentrum is helemaal toegesneden op het beleven van het Nationaal Park de Biesbosch. Vanuit dit centrum kan iedereen met de benodigde kennis op pad: van het ontstaan van deze rijke plek tot het vastleggen van boten of kompas lezen.

Openingshandeling
Met behulp van de jeugdnatuurgroep zal Niek van Heijst eerst zelf in de Biesbosch op zoek gaan naar de rijkdommen van dit doolhof van kreken en rivieren. Rond kwart voor drie wordt de boot terugverwacht aan de kade bij het bezoekerscentrum, waarna om drie uur de opening zal worden verricht. Daarna is er tijd voor de genodigden om de volledig nieuwe inrichting van het bezoekerscentrum en bijbehorende activiteiten bekijken.

Een grote rijkdom voor het oprapen
De Biesbosch is een van de weinige zoetwatergetijdengebieden in Europa. Aan het eind van de rivieren de Maas en Rijn en onder invloed van het tij maar ver genoeg van zee zodat het water zoet blijft. In de loop van de tijd zijn er door de Maas en de Rijn enorme hoeveelheden voedselrijk slib afgezet. Vanaf 1421 hebben de mensen deze voedselrijkdom geoogst in de vorm van visserij, biezen-, riet- en griendcultuur. De laatste tientallen jaren is de Biesbosch veranderd van een cultuurgebied in een natuurgebied. Door de voedselrijkdom is de Biesbosch een uitstekende woon- en verblijfplaats voor veel verschillende soorten planten en dieren.

Open dagen op 22 en 23 maart
Het bezoekerscentrum heeft in het kader van de opening een uitgebreid programma opgesteld. De rijkdom van de Biesbosch is op de open dagen van 22 en 23 maart op allerlei manieren te ervaren. Uiteraard geeft de nieuwe tentoonstelling genoeg aanknopingspunten om het zelf allemaal te gaan beleven. Daarnaast is er van alles te doen in het centrum zoals bevermaskers maken, videopresentaties, uitleg door de boswachter etc. Ook kunnen bezoekers mee met een korte excursie onder leiding van een ervaren gids. Nieuw is de kennismaking met de GPS wandeling. Er is een korte route uitgezet in de Biesbosch en in samenwerking met de firma Beverzwerfsport die de GPS apparatuur beschikbaar stelt wordt uitleg gegeven en de route gelopen. Degenen die de schatkist vinden krijgen een leuke attentie.

In een lezingenserie in het voorjaar zullen diverse boswachters en anderen meer vertellen over de rijkdom van de Biesbosch. Zo komt er een lezing over de rijkdom aan zeldzame soorten in de Biesbosch, over de geografische informatiesystemen waarin alle gegevens over de natuur bewaard en geanalyseerd worden, over de geschiedenis van de polders Kwestieus en Amalia en ook over het kooiwerk in de voormalige eendenkooi.

Nieuw jasje
De medewerkers van het centrum kunnen veel informatie geven en hebben daartoe een nieuwe balie tot hun beschikking, waar ook kaartmateriaal en andere nuttige en leuke dingen verkocht worden. Nieuw is een café (met daarin een Beverburcht) in het centrum, waar bezoekers met een kop koffie en beverstaart , een speciaal voor het centrum ontwikkelde koek, of een lekkere maaltijd hun bezoek aan de Biesbosch kunnen beginnen of afsluiten. De expositie in het centrum is volledig gericht op het beleven van de rijkste plek van Nederland.

De tentoonstelling
De geschiedenis van de Biesbosch (van de Elizabethsvloed in 1421 tot sluiting van het Haringvliet in 1970) is belangrijk om te begrijpen hoe het doolhof van rivieren en kreken heeft kunnen ontstaan. Daarna komen voedselrijkdom, armoede van de mensen en rijkdom aan soorten en aantallen planten en dieren in het gebied aan de beurt. Ook de beschermers van deze natuur komen voor het voetlicht. De expositie wordt geëindigd met een interactief deel, zodat de bezoekers beslagen ten ijs komen als ze zelf op zoek gaan naar de rijkdommen van de Biesbosch: leren knopen leggen om een boot aan te meren èn een kop koffie om warm op pad te gaan.

Beleven van de rijkste plek van Nederland
Om de rijkdom van de Biesbosch zelf te beleven is het aan te raden om in te schrijven op een van de excursies die door het bezoekerscentrum worden georganiseerd. Zo is er bv. de mogelijkheid om het ruige griendwerkersleven mee te maken, op zoektocht naar bevers te gaan of alles te weten te komen over de natuurontwikkeling in de Biesbosch. Het excursieprogramma is in het bezoekerscentrum te verkrijgen.

U vindt het bezoekerscentrum aan de Biesboschweg 4 in Drimmelen.
---

----Einde persbericht
Meer informatie kunt u krijgen bij Frans Fronik, beheerder Biesbosch bezoekerscentrum, 0162-682233 of 06-51313925

19 mrt 03 11:33

Deel: ' Staatsbosbeheer heropent bezoekerscentrum De Biesbosch '
Lees ook