Provincie Zuid-Holland

Persbericht

12-06-2002
Staatscommissie moet bestuurlijke verrommeling halt toeroepen Gezamenlijk persbericht

Zet een staatscommissie in om de verrommeling van het openbaar bestuur het land uit te helpen. Dat is de kern van de boodschap die de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland aan de kabinetsinformateur en de onderhandelaars van CDA, LPF en VVD hebben aangeboden.

Veel vraagstukken van de eerste orde, zoals mobiliteit, de woningmarkt en sociaal-economische en ruimtelijke ontwikkeling trekken zich niets aan van regionale en provinciale grenzen.
Een integrale en adequate aanpak van deze vraagstukken stagneert echter vanwege de versnippering van bevoegdheden over te veel overheidsorganen. Die versnippering leidt tot veel te lange procedures, moeizame compromissen, gebrek aan echte bestuurskracht en uiteindelijk tot bestuurlijke verrommeling. Met als gevolg dat de burgers niet meer weten wie waarvoor verantwoordelijk is en wie op wat kan worden aangesproken zoals dat in een ordentelijke democratie behoort te gaan.

De provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland willen dat in het nieuwe regeerakkoord wordt vastgelegd dat er een staatscommissie wordt ingesteld met als opdracht voorstellen te doen voor de verdere profilering van de provincie als regionaal bestuur en een nieuwe provinciale indeling van de Randstad.

Voorop staat dat er helderheid moet komen. Het gaat niet om nieuwe plannen. We weten al lang wat ons te doen staat. Geef ons nu ook de mogelijkheid om de oplossingen die op de plank liggen te kunnen uitvoeren, aldus de Commissarissen der Koningin van de vier provincies.

Noor voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Ruytenbeek, afdeling Communicatie, telefoon 070 4417035

Deel: ' Staatscommissie moet bestuurlijke verrommeling halt toeroepen '
Lees ook