expostbus51


Ministerie VenW
https://www.minvenw.nl

STAS. VERKEER EN WATERSTAAT BEZOEKT POLEN

STAATSSECRETARIS VERKEER EN WATERSTAAT BEZOEKT POLEN

De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, drs. J.M. de Vries, brengt op 8 en 9 februari een bezoek aan Polen. In Warschau heeft zij een ontmoeting met de Poolse minister voor
overstromingsaangelegenheden, de heer Jerzy Widzyk. Onderwerp van gesprek is de Nederlands-Poolse samenwerking op het gebied van het waterbeheer. Nadere afspraken over deze samenwerking ten aanzien van hoogwaterbeheer, -bescherming en -bestrijding worden vastgelegd in een Memorandum of Understanding (MoU). Deze overeenkomst wordt door beide bewindslieden ondertekend. Al eerder ondertekende het ministerie van Verkeer en Waterstaat soortgelijke samenwerkingsverbanden met Polen.

Memorandum of Understanding
Op het gebied van waterbeheer verloopt de Nederlands-Poolse samenwerking via een aantal kanalen waarbij de Memoranda of Understanding (MoU) met verschillende ministeries een belangrijke rol vervullen. Een MoU is een samenwerkingsverband tussen overheden waarbinnen het accent ligt op kennisuitwisseling en exportbevordering van het bedrijfsleven.

Samenwerking
Tijdens haar reis bezoekt staatssecretaris De Vries de stad Wroclaw. Naast grote andere delen van Polen werd deze stad langs de rivier de Oder, in de zomer van 1997 geteisterd door ernstige overstromingen. Nederland verleende hulp die onder meer bestond uit het leveren van waterpompen en nooddrinkwatervoorzieningen. Daarnaast stelde het ministerie van Verkeer en Waterstaat kennis ter beschikking die was opgedaan bij de ontwikkeling en uitvoering van het Deltaplan Grote Rivieren. Een groep van experts op het gebied van dijkbouw, hoogwatervoorspelling en ruimtelijke ordening bezocht de getroffen gebieden. Momenteel is er een samenwerkingsverband tussen Poolse waterbeheerders en Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen, provincies en een aantal consultants die erop gericht is een integrale aanpak van de hoogwaterproblematiek in Polen op stroomgebiedsniveau te bevorderen.

Programma in hoofdlijnen:

Maandag 8 februari

10.00 uur Ontmoeting met minister Widzyk

- uitwisseling van ervaringen floodmanagement
- mogelijk projecten voor samenwerking
Ondertekening Memorandum of Understanding

12.00 uur Persconferentie

15.00 uur Ontmoeting met de heer R. Gawlik, staatssecretaris van Milieu

17.00 uur Vertrek naar Wroclaw

19.30 uur Diner en gesprekken met bestuurders en wetenschappers

Dinsdag 9 februari

08.30 uur Bezoek centrum Wroclaw

10.00 uur Bezoek provinciehuis
Werkbijeenkomst over Pools-Nederlandse samenwerking waterbeheer

11.30 uur Persconferentie

14.15 uur Vertrek naar Warschau

15.45 uur Gesprek met de heer K. Luks, onderstaatssecretaris van Transport en Maritieme Economie over kustbeheer

Nadere informatie: Hans Scholten 070-3516544


05 feb 99 10:52

Deel: ' Staatssecretaris De Vries bezoekt Polen '
Lees ook