MINVENW

13 maart 2000
Nummer 58??

Persberichten 2000

STAATSSECRETARIS DE VRIES BEZOEKT WAALSPRONG IN NIJMEGEN

Staatssecretaris Monique de Vries van Verkeer en Waterstaat heeft maandag 13 maart 2000 een bezoek gebracht aan de Waalsprong in Nijmegen. Zij heeft zich door het gemeentebestuur laten informeren over de plaatselijke situatie en mogelijke oplossingen in het kader van de discussie over "Ruimte voor de Rivier". Na een gesprek op het stadhuis heeft de staatssecretaris enkele markante plekken in de Waalsprong bezocht.

In een gesprek met burgemeester Ed d'Hondt en wethouder Paul Depla van Nijmegen heeft staatssecretaris De Vries gewezen op de noodzaak om ruimte voor de rivier te reserveren. Binnendijkse ruimte is nodig om de top van de rivierafvoer af te kunnen vlakken en zo de waterstanden op de rivier zelf te verlagen. Met de gemeente Nijmegen is afgesproken de consequenties van vier verschillende mogelijkheden te onderzoeken om de rivier bij de Waalsprong in geval van een uitzonderlijk hoge afvoer meer ruimte te geven. Uitgangspunt is dat de Vinex-plannen voor de woningbouw in de Waalsprong niet of zo weinig mogelijk worden aangetast. Uitgaande van het bestaande structuurplan. De mogelijkheden zijn:

1. internationale oplossing in het kader van rivierverruiming,
2. aanleg van een nevengeul buiten de vinexlocatie
3. aanleg van een nevengeul binnen de vinexlocatie inclusief het terugleggen van dijken,

4. een combinatie van deze mogelijkheden.

Het onderzoek naar deze oplossingen moet 1 augustus klaar zijn.


Deel: ' Staatssecretaris De Vries bezoekt Waalsprong in Nijmegen '
Lees ook