Productschappen Vee, Vlees en Eieren

Persbericht nr. 49, 4 oktober 2001

Staatssecretaris Faber bezoekt Sectorbestuur Paarden

Vandaag heeft Staatssecretaris Faber een bezoek gebracht aan het Sectorbestuur Paarden. Tijdens het bezoek is de paardenhouderij met al haar verschillende facetten, bij de Staatssecretaris onder de aandacht gebracht. De noodzaak tot een betere positionering werd tijdens de Mond- en Klauwzeercrisis zeer actueel. De ontvangst vond plaats op het kantoor van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren.

Gesproken is over een tal van onderwerpen. Zo zijn bij de Staatssecretaris de nadelige gevolgen van de
MKZ-bestrijdingsmaatregelen voor niet MKZ-gevoelige dieren zoals het paard onder de aandacht gebracht. Tevens is stilgestaan bij de positie van de (recreatieve) paardenhouderij bij de inrichting van het landelijk gebied maar bijvoorbeeld ook bij het welzijn van het paard. Aandachtspunten daarbij zijn het praktijkonderzoek, het Ingrepenbesluit alsmede het Identificatie- en Registratiesysteem voor Paarden. Ondanks dat de paardenhouderij bij bovenstaande punten een eigen verantwoordelijkheid heeft, `is het een taak van het ministerie van Landbouw om te zorgen voor de juiste randvoorwaarden', aldus Jan Jonkers, voorzitter van het Sectorbestuur.

Vast aanspreekpunt

Staatssecretaris Faber is van mening dat de paardenhouderij een zelfstandige sector is die geen overheidsbemoeienis behoeft en dat de sector `blij moet zijn dat ze niet in het rapport van de commissie Wijffels wordt genoemd'. De Staatssecretaris vervulde de wens van het Sectorbestuur Paarden om binnen het ministerie van Landbouw een vast aanspreekpunt te hebben. Het Sectorbestuur Paarden is hierover zeer verheugd omdat nu gemakkelijker en gestructureerder over eerder genoemde onderwerpen overleg kan plaatsvinden.

Samenstelling Sectorbestuur Paarden

Het Sectorbestuur Paarden is het overlegplatform dat de zaken behartigt die van belang zijn voor elke tak van de paardenhouderij. Tevens vormt ze het aanspreekpunt voor de overheid en de maatschappelijke organisaties. Naast de fokkerij (Koepel Fokkerij), de sport (NDR en NHS) en de recreatie (FNRS) zijn ook de werknemersorganisaties (FNV en CNV) vertegenwoordigd in het Sectorbestuur Paarden. Het Sectorbestuur valt onder het Productschap Vee en Vlees. In het kader van een betere positionering van de sector sprak het Sectorbestuur Paarden al eerder met leden van de Tweede Kamer.

Deel: ' Staatssecretaris Faber bezoekt Sectorbestuur Paarden '
Lees ook