Ingezonden persbericht


Staatssecretaris geeft felicitatiecertificaat voor kinderopvang

Ter gelegenheid van de week van de Kinderopvang waren zo'n honderdvijftig startende ondernemers aanwezig op het ministerie van VWS voor een werkontbijt met staatssecretaris Vliegenthart. Zij wisselden ervaringen uit over hun bijdrage aan de uitbreiding van de kinderopvang in Nederland.

Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de nieuwe organisaties zonder al te grote problemen van de grond is gekomen. Bij de overige waren er barrières te overwinnen bij het vinden van een geschikte locatie, het krijgen van een vergunning of bij de financiering. "Dankzij uw grote inzet en doorzettingsvermogen is de opvang er toch gekomen", constateerde de staatssecretaris, die alle aanwezige starters een felicitatiecertfificaat overhandigde. 'Een hele bevalling'
Het extra geld dat het kabinet in 1998 heeft gereserveerd voor een grootschalige uitbreiding van de kinderopvang heeft, naast de uitbreiding bij de bestaande instellingen, inmiddels ongeveer 200 nieuwe bedrijven opgeleverd. Vaak speelden persoonlijke motieven van initiatiefnemers een belangrijke rol. "Ik ben zelf ook crèchekind geweest", vertelde een van de aanwezigen, "en daar heb ik hele fijne herinneringen aan." Een ander wilde altijd al een eigen bedrijf beginnen en kreeg dankzij de stimuleringsmaatregelen vanuit het ministerie en de gemeente de mogelijkheid. "Het is een kleinschalige kinderopvang geworden en daardoor ben ik niet alleen directeur, maar kan ik me ook zelf direct met de kinderen bezighouden. Dat is een ideale combinatie." De ontbijters wisselden ook ervaringen uit over de obstakels die overwonnen moesten worden voordat een nieuwe accommodatie geopend kon worden. "Dat was een hele bevalling", memoreerde één van de nieuwe directeuren, verwijzend naar de inspanningen die nodig waren voor de oprichting van haar kinderdagverblijf. Eén gemeentelijk loket voor kinderopvang
Er waren verhalen over de traagheid en het onbegrip van sommige gemeenteambtenaren. "De ambtenaar van ruimtelijke ordening maakte bezwaar tegen de locatie. Hij vond dat kinderen dan te ver moesten fietsen. Hij had niet gelezen dat het om kinderen van 0 tot 4 jaar ging." Een knelpunt vormt soms de noodzakelijk wijziging van de woonbestemming van een pand naar de bestemming 'bijzondere bebouwing'. Zelfs via de speciale artikel 19-procedure kan dat soms lang duren, waardoor de optie op een bepaald pand verloren gaat. Starters van kinderopvang hebben in de meeste gemeenten te maken met ambtenaren van verschillende afdelingen: die van het Grondbedrijf, Ruimtelijke Ordening, Welzijn en vaak nog een ander die speciaal over de subsidies gaat. Waardering was er dan ook voor de gemeente Delft, die al geruime tijd één loket voor de kinderopvang heeft, waardoor starters met al hun vragen bij één en dezelfde ambtenaar terecht kunnen. Dat werkt een stuk gemakkelijker en sneller, zo is de ervaring. Nieuwe wet geeft ouders de keus
Ook het verschil dat gemeenten maken tussen particuliere ondernemers en gevestigde organisaties is sommigen een doorn in het oog. "Omdat ik particulier een opvang wilde beginnen, heb ik geen subsidie gekregen. Maar inmiddels heb ik op eigen kracht twee goedlopende bedrijven", vertelde één van de trotse doorzetters. De staatssecretaris kon vertellen dat in de nieuwe Wet basisvoorziening kinderopvang dat verschil geen rol meer speelt. "De ouders krijgen dan zelf de beschikking over het geld voor de opvang en kiezen zelf de plaats die zij het beste vinden." Vliegenthart benadrukte dat kwaliteit daarom in de toekomst een nog belangrijker rol gaat spelen. Zij raadde de ondernemers dan ook aan voldoende te investeren in opleidingen. De staatssecretaris zal nagaan of knelpunten in het opleidingsaanbod opgelost kunnen worden. Graag werken in de kinderopvang
Een opvallend 'creatieve oplossing' voor het gebrek aan accommodaties werd gemeld door initiatiefnemers uit Rotterdam. Door samenwerking met een organisatie voor ouderenzorg hebben zij nu ruimte voor kinderopvang in een woon-zorgcentrum, en kunnen daar ook gebruikmaken van de al aanwezige voorzieningen,,zoals sanitair. Een dergelijk samenwerkingsverband zou wellicht ook mogelijk zijn met instellingen voor gehandicapten. Op de vraag wie bij de start problemen had met het vinden van personeel, kwam geen reactie uit de zaal. Starters zijn doorgaans kleinere bedrijven met weinig personeel, maar kunnen in de toekomst wel uitbreiden. De sombere verwachting over 'een groot tekort' aan personeel, blijkt tot nu toe niet terecht. De ervaring van de startende ondernemers leert dat vooral kleinschalige bedrijven zeer in trek zijn en dat veel herintredende vrouwen graag gaan werken in de kinderopvang. Staatssecretaris Vliegenthart: "Van de benodigde 16.500 banen is in deze kabinetsperiode al tweederde gerealiseerd. De meeste vacatures staan niet langer dan tweeënhalve maand open."

Deel: ' Staatssecretaris geeft felicitatiecertificaat kinderopvang '
Lees ook