Ministerie van Verkeer en Waterstaat


https://www.minvenw.nl

Staatssecretaris Monique de Vries opent HTM-Kantoor in Egypte

STAATSSECRETARIS MONIQUE DE VRIES OPENT HTM-KANTOOR IN EGYPTE

Staatssecretaris Monique de Vries van Verkeer en Waterstaat heeft dinsdag 9 oktober in Cairo het kantoor van Menarail geopend, dat is opgezet door de Haagse Tram Maatschappij. HTM wil vanuit dit kantoor samen met het Egyptische constructiebedrijf tecnico projecten ontwikkelen in het Midden Oosten.

De samenwerking tussen beide bedrijven is een gevolg van het protocol dat de Nederlandse overheid in 1997 met Egypte tekende voor de samenwerking op het gebied van transport. De rehabilitatie van het lokale tramnet in Alexandria stond direct hoog op de agenda.

HTM verkreeg de studieopdracht voor dit project en ontving daarvoor een bijdrage onder het PESP-programma van Economische Zaken. In het najaar van 2000 tekende HTM een samenwerkingsovereenkomst met de Egyptische Nationale Spoorwegen om onderzoek te doen naar twee lijnen: één tussen Alexandria en Borg-El-Arab en één tussen Cairo en de 10th of Ramadan City.

Zowel Borg-El-Arab als de 10th of Ramadan City zijn satellietsteden die verder worden uitgebreid. In de eerste stad moeten uiteindelijk 500.000 mensen komen te wonen en de tweede plaats moet een miljoenenstad worden. Voor de ontwikkeling van beide gebieden is goede OV-verbinding met de centrumsteden essentieel. HTM heeft samen met de Egyptische Spoorwegen de haalbaarheidsstudies afgerond en gemerkt dat er in het Midden Oosten veel belanstelling is voor deskundigheid op het gebied van openbaar vervoer, planning en engineering.

Samen met het Egyptische constructiebedrijf Tecnico heeft HTM een gezamenlijke BV opgericht: Mena Rail. De startformatie bestaat uit zeven personen en richt zich voorlopig op drie mogelijke projecten: De rehabilitatie van het lokale tramnet in Alexandria, de verbinding tussen Borg-El-Arab en Alexandria en de verbinding tussen de 10th Ramadan City en Ain Shams. Dinsdag 10 oktober is bekend gemaakt dat de Nederlandse overheid de rehabilitatie van het railnet in Alexandria met circa één miljoen gulden zal ondersteunen.

Staatssecretaris Monique de Vries bezoekt Egypte van 5 tot 11 oktober vanwege de goede bilaterale relatie op het gebied van watermanagement, transport, telecommunicatie en post. In Zuid-Egypte heeft zij op uitnodiging van minister Abu Zaid van Watermanagement en Irrigatie een bezoek gebracht aan de High Aswan Dam en het Toshka-project ten westen van het Nassermeer. Egypte werkt in dit gebied aan een nieuw irrigatiekanaal, dat de komende twintig jaar circa anderhalf miljoen nieuwe bewoners moet aantrekken. De omvang van dit project in de woestijn is groter dan bijvoorbeeld het Zuiderzeeproject dat in Nederland is uitgevoerd.

Verkeer en Waterstaat is via het Egyptisch-Nederlandse waterpanel betrokken bij beide projecten. Onder meer wordt door Nederlandse adviseurs studie gedaan naar de beheersing van het peil van het Nassermeer. Tijdens een rondetafelgesprek op woensdag 10 oktober zal ook de toekomstige samenwerking bij andere waterprojecten onderwerp van gesprek zijn. Daarnaast opent staatssecretaris De Vries op dezelfde dag het binnenvaartseminar in Caïro.

Na afloop van het bezoek aan Egypte brengt de staatssecretaris van 11 tot en met 13 oktober een bezoek aan Syrië. Ook hier wordt zij vergezeld door en een afvaardiging van het Nederlandse bedrijfsleven. Naast bilaterale gesprekken over watermanagement, transport en luchtvaart, zal de staatssecretaris een bezoek brengen aan de Umayyad-moskee in Damascus.

Deel: ' Staatssecretaris M. de Vries opent HTM-Kantoor in Egypte '
Lees ook