RAAD V DIERENAANGELEGENHEDEN

Welzijn paarden eenvoudig te verbeteren

EMBARGO tot 19 maart 2003, 16.00 uur

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat 7 tot 30 procent van de paarden zichtbare welzijnsproblemen heeft. Een deel van de problemen bij paarden die voor hobbydoeleinden gehouden worden, is eenvoudig te voorkomen. Dat stelt de Raad voor Dierenaangelegenheden. De problemen komen voort uit verkeerde stalling en verzorging van de paarden, omdat de houder of verzorger van het paard onvoldoende kennis heeft over de behoeften van het paard.

De Raad voor Dierenaangelegenheden is van mening dat met betrekkelijk eenvoudige maatregelen het welzijn van het paard aanzienlijk is te verbeteren. Daarom brengt de Raad de brochure 'Zorgen voor je paard' uit. Hierin staat wat er bij het hebben en verzorgen van een paard komt kijken. De brochure is met name bedoeld voor mensen die voor het eerst voor een paard gaan zorgen.

Uitgangspunt hierbij is dat paarden behoefte hebben aan bijvoorbeeld sociale contacten, beweging en grazen. De brochure gaat onder andere in op de voeding, stalling, ziektes, transport, gedrag en trainingsmethoden. Doel is dat verzorgers zich bewust worden van het paard en de verzorging daarvan.

De brochure is gebaseerd op het wetenschappelijke rapport 'Mogelijke dierenwelzijnproblemen in de paardenhouderij'. Dit rapport is in opdracht van de Raad voor Dierenaangelegenheden opgesteld door ID Lelystad en Praktijkonderzoek Veehouderij. Het betreft een literatuurstudie naar het vóórkomen van welzijnsproblemen in de niet professionele paardenhouderij.

10 maart 2003

MEDEDELING VOOR DE PERS:

De brochure en het rapport zullen woensdag 19 maart om 16.00 uur door de voorzitter van de Raad van Dierenaangelegenheden, prof. dr. C.J.G. Wensing, aan de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, ir. B.J. Odink, en Anky van Grunsven, Olympisch kampioene dressuur, worden overhandigd. De overhandiging vindt plaats in het gebouw van de Sociaal Economische Raad, Bezuidenhoutseweg 60, Den Haag. Wij nodigen u uit om bij de overhandiging aanwezig te zijn. Tijdens de overhandiging is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Na afloop bestaat de mogelijkheid om met de voorzitter van de Raad voor Dierenaangelegenheden, prof. dr. C.J.G. Wensing, te praten. Prof. dr. C.J.G. Wensing is ouddecaan van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en ouddirecteur van ID Lelystad en is sinds 1 oktober 2000 voorzitter van Raad voor Dierenaangelegenheden.

De brochure en het rapport kunnen u desgewenst worden toegezonden. Op beide documenten zit een embargo tot woensdag 19 maart 2002 om 16.00 uur.

Nadere informatie over de brochure, het rapport en de overhandiging is te verkrijgen bij Dr. Drs. Ingeborg D. de Wolf, secretaris van de Raad voor Dierenaangelegenheden (tel: 070 3785258; fax: 070 3786336; email: I.D.de.Wolf@rda.nl).

10 mrt 03 11:44

Deel: ' Staatssecretaris ontvangt rapport over welzijn paarden 19-3-2003 '
Lees ook