Staatssecretaris Van der Ploeg open Vrij van Slavernij-site

Staatssecretaris Van der Ploeg van Cultuur opende op Curaçao de site Vrij van Slavernij, een initiatief van de Rijksarchiefdienst en het Nationaal Archief / Archivo Nashonal op Curaçao. Op 26 augustus stelde Van der Ploeg de site officieel in gebruik.

In de site kan gezocht worden naar namen van vrijgelaten slaven en hun eigenaren op Curaçao en onderhorigheden voordat daar in 1863 de slavernij werd afgeschaft. Het bijzondere van de module 'Vrij van Slavernij' is de database. Deze geeft de "regesten" (samenvattingen) van alle Curaçaose vrijlatingsbrieven vanaf 1722 tot en met 1863, het jaar waarin Nederland de slavernij in De West afschafte.

Voorouderonderzoek is populair in Nederland. De traditionele genealogische bronnen betreffen echter bijna altijd voorouders van die Nederlanders die nu als 'autochtoon' gelden. Nu echter komt een belangrijke bron voor onderzoek naar voorouders van een grote groep Nieuwe Nederlanders ter beschikking, in dit geval gekleurde Antillianen. Over 'Nieuwe Nederlanders' en allochtonen is naar verhouding (nog) weinig archiefmateriaal bij de RAD beschikbaar. Dat geldt temeer voor hun voorouders: echt oude archieven met systematische informatie over de voorouders van personen uit huidige allochtone groepen zijn in Nederland zelfs bijzonder schaars.

Het archief waarin de originele vrijlatingsbrieven (manumissiebrieven) zich bevinden, berust in het Algemeen Rijksarchief (ARA). In 1998 bracht het ARA een onderzoeksgids uit, waarin alle regesten bij elkaar waren gebracht. Die informatie op papier is nu door omzetting in een database en het on line brengen daarvan voor iedereen direct toegankelijk.

Een bijzonder aspect van de manumissiebrieven als bron van historisch onderzoek is dat zij niet alleen 'kale' persoonsgegevens bevatten, maar ook details geven over omstandigheden: namen van plantages en eigenaren, vrijlatingsbedragen, motieven voor vrijlating, etc. Doordat al deze gegevens in de database zijn ondergebracht, is deze bron niet alleen voor genealogen maar aantrekkelijk, maar ook zeer geschikt voor sociaal-historisch onderzoek.

Het ARA heeft echter nog wel andere archiefbronnen en databestanden die licht werpen op afkomst en herkomst van vooral Antilliaanse en Surinaamse Nederlanders en zal zich de komende tijd inspannen om ook deze goed toegankelijk te maken en op internet te zetten. Die informatie is uiteraard net zo goed van betekenis voor nakomelingen van Antillianen en Surinamers die zich niet in Nederland hebben gevestigd. Ook voor het genealogisch en historisch onderzoek op de Antillen is de database Vrij van Slavernij dus een zeer welkome bron.

Copyright © Rijksarchiefdienst

Deel: ' Staatssecretaris Van der Ploeg open Vrij van Slavernij-site '
Lees ook